dr Małgorzata Zielenkiewicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1260
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
111
WWW:
Inne funkcje:

- Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

- Komisja Ewaluacyjna

Studia stacjonarne i niestacjonarne

W przypadku kontaktu mailowego bardzo proszę o podawanie:

- przedmiotu, jakiego dotyczy sprawa,
- trybu studiów (SS1, SS2, NS1, NS2),
- specjalności/grupy/katedry


Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020

20.02, godz. 13:00-14:30
27.02, godz. 14:00-15:30
07.03, godz. 11:00-12:30
14.03, godz. 11:00-12:30

Zgodnie z dyspozycjami Prorektora UG konsultacje bezpośrednie zostają wstrzymane do odwołania. We wszelkich sprawach proszę się kontaktować drogą mailową.