dr Marcin Wołek

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1366
tel. sekretariat:
1345
nr pokoju:
216
e-mail:
WWW:
Inne funkcje:

radny Miasta Gdyni, członek Komitetu Doradczego projektu europejskiego TRANSFORUM

członek Policy Advisory Board projektu unijnego LINK

 kierownik projektu CIVITAS DYNAMO na UG

członek Rady Naukowej Instytutu Kolejnictwa

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w letniej sesji egzaminacyjnej 2016/2017

14.06.2017 r. (środa) w godz. 15.00 - 17.00

19.06.2017 r. (poniedziałek) w godz. 08.00 - 10.00

20.06.2017 r. (wtorek) w godz. 14.30 - 16.30

28.06.2017 r. (środa) w godz. 18.00 - 19.30

 

 

-----

w pilnych sprawach proszę o kontakt tel. 605  215  685 lub   e-mail mwol@wp.pl