dr Marcin Wołek

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1366
tel. sekretariat:
1345
nr pokoju:
216
e-mail:
WWW:
Inne funkcje:

radny Miasta Gdyni, członek Komitetu Doradczego projektu europejskiego TRANSFORUM

członek Policy Advisory Board projektu unijnego LINK

 kierownik projektu CIVITAS DYNAMO na UG

członek Rady Naukowej Instytutu Kolejnictwa

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018

poniedziałek 13.30 - 15.00

 

Uwaga!

Konsultacje z dnia 23.10.2017 r. (poniedziałek) zostały przełożone na dzień

25.10.2017 r. (środa) w godz. 09.30 - 11.00.

-----

w pilnych sprawach proszę o kontakt tel. 605  215  685 lub   e-mail mwol@wp.pl