dr Adam Szczęch

stanowisko:
asystent
funkcja:
telefon:
058-523-1346
tel. sekretariat:
1324
nr pokoju:
206
WWW:
Inne funkcje:

Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Studia stacjonarne i niestacjonarne