dr Wojciech Bizon

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1323
tel. sekretariat:
1324
nr pokoju:
328
WWW:
Inne funkcje:

Dyrektor Instytutu Konfucjusza UG

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze letnim 2017/18:

środa I tydzień, godz. 15.00 - 16.30
środa II tydzień, godz. 10.00 - 11.30

Z uwagi na ferie, najbliższe konsultacje odbędą się 21 lutego od godz. 15.00.

 

Uwaga - zmiana godziny egzaminu:
Egzamin poprawkowy z makroekonomii I dla 1SS1 msg odbędzie się 27 lutego 2018 r. o godzinie 18.15. Aula D. Przewidywany czas trwania: ok. 30 minut.
Nie będzie części ustnej - końcowa ocena zostanie wystawiona wyłącznie na podstawie rezultatów części pisemnej!

Egzamin poprawkowy z makroekonomii I dla 1NS1 msg+ek odbędzie się 3 marca 2018 r. o godzinie 18.30.