Projekt COMPASS

COMPASS


ZOPTYMALIZOWANY KOMODALNY TRANSPORT PASAŻERSKI DLA REDUKCJI EMISJI DWUTLENKU WĘGLA
(OPTIMISED CO-MODAL PASSENGER TRANSPORT FOR REDUCING CARBON EMISSIONS)

Projekt realizowany w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej - Seventh Framework Programme THEME 7 TRANSPORT, Grant Agreement for: Collaborative project
Realizowany w ramach call: FP7-TPT-2011-RTD-1

 

Praca naukowa finansowana ze środków finansowych na naukę w latach 2012-2013 przyznanych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego

 

Activity code(s): TPT.2011.2-1.: Integration of passenger transport modes and travel information services through the analysis of social behaviour, mobility patterns and business models as basis for the decarbonization of the European transport system

 

Pierwszy newsletter projektu , luty 2013

Drugi newsletter projektu , sierpień 2013

 

Projekt COMPASS ma za zadanie zidentyfikować technologie ICT, które pomogą zintegrować i zoptymalizować system transportowy w taki sposób, aby umożliwić jak najlepsze wykorzystanie każdego rodzaju transportu, tj. zgodnie z zasadami komodalności (współmodalności). Każda z tych technologii będzie dogłębnie zbadana w odniesieniu m. in. do kosztów eksploatacji, wpływu na wybór gałęzi transportu i czasu podróży, barier w ich realizacji oraz rekomendacji w zakresie ich przezwyciężenia. Sformułowane zostaną rekomendacje rozwiązań, które mają prowadzić do poprawy zarówno planowania, jak i wykorzystania sieci infrastrukturalnej do przewozów osób, pod kątem zapewnienia komodalności, a również strategie wdrażania nowych technologii.

Główne cele projektu można sformułować jako:

 • Ocena wpływu rozwiązań ICT na wzorce mobilności, w szczególności w odniesieniu do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla;
 • Określenie potencjalnej roli technologii ICT w promowaniu komodalności i gromadzeniu danych;
 • Rozpowszechnianie wyników wśród decydentów i innych zainteresowanych stron, a także naukowców i podmiotów sektora transportu.


Problem optymalizacji systemów transportowych w przewozach pasażerskich ma duże znaczenie w kontekście realizacji celów europejskiej polityki transportowej i zrównoważonego rozwoju transportu.  Niezbędne jest zwiększenie efektywności przewozów pasażerskich oraz redukcji negatywnego wpływu na środowisko, do czego w znacznym stopniu przyczynia się zastosowanie technologii ICT.

Do celów szczegółowych zaliczono:

 • Określenie najważniejszych trendów (demograficznych, społecznych, ekonomicznych, politycznych itd.), które wpływają na mobilność obecnie i będą miały wpływ w przyszłości;
 • Określenie potrzeb w zakresie mobilności obecnych i przyszłych podróżnych;
 • Zbadanie wpływu rozwiązań ICT na wzorce mobilności w podróżach dalekodystansowych, pozamiejskich i miejskich w kontekście wzrostu komodalności;
 • Określenie możliwości rozwoju modeli biznesowych, które umożliwiają i promują te rozwiązania w praktyce;
 • Zidentyfikowanie przykładów najlepszych praktyk rozwiązań ICT przyczyniających się do optymalizacji systemów transportowych i wdrażania zasad komodalności;
 • Ocena użyteczności zidentyfikowanych rozwiązań ICT w świetle oczekiwań i reakcji użytkowników transportu;
 • Zidentyfikowanie informacji niezbędnych do właściwego zrozumienia wzorców mobilności, w celu optymalizacji przyszłego komodalnego systemu transportowego oraz do oceny wpływu nowych rozwiązań;
 • Analiza istniejących badań zagranicznych i krajowych dotyczących podróży dalekodystansowych, pozamiejskich i miejskich;
 • Poszukiwanie rozwiązań poprawiających metody gromadzenia danych na temat zachowań komunikacyjnych (m .in. z systemów ICT) oraz określenie potrzeb i możliwości harmonizacji tych danych, w szczególności pochodzących z różnych badań krajowych (dotyczy to także nowych definicji wskaźników dostępności);
 • Ocena potencjalnego wpływu zidentyfikowanych rozwiązań ICT zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i europejskim, w szczególności w odniesieniu do emisji dwutlenku węgla;
 • Wyciągnięcie wniosków i sformułowanie rekomendacji dla polityk krajowych i polityki transportowej UE oraz w zakresie podejmowania odpowiednich działań;
 • Rozpowszechnianie wyników szeroko wśród decydentów i innych zainteresowanych stron, a także naukowców i w sektorze transportu.


Wyniki projektu mają istotne znaczenie dla rozwoju polityki transportowej w nowych krajach członkowskich. Występujące bowiem dobre praktyki w państwach zachodnioeuropejskich w zakresie wdrażania technologii ICT w transporcie pasażerskim mogą znaleźć przełożenie w nowych krajach członkowskich, jedynie pod warunkiem zbadania uwarunkowań i możliwości ich wdrożenia w innych warunkach gospodarczych, co jest też jednym z obszarów projektu COMPASS.

 

 


Partnerzy projektu:Transport Research Institute (TRI), Edinburgh Napier University
Project Coordinator
Merchiston Campus, Edinburgh EH10 5DT, U.K

Istituto di Studi per l'Integrazione dei Sistemi (ISIS)   
Via Flaminia 21, Rome 00198, Italy

Institute for Transport Studies, University of Leeds
University Road, Leeds, LS2 9JT, U.K.

Mcrit S.L.
Salvador Espriu, 83 08005 Barcelona, Spain

MKmetric Gesellschaft für Systemplanung mbH 
Rueppurrer Strasse 4, 76137 Karlsruhe, Germany

TRT Trasporti e Territorio   
Via Rutilia 10/8, Milano 20141, Italy

TTS Italia 
Via Flaminia 388, Roma 00196, Italy

Technical University of Vienna (TU Wien)
Research Centre for Transport Planning and Traffic Engineering
Gusshausstrasse 30/02, Vienna 1040, Austria

Uniwersytet Gdanski
Chair of Comparative Research of Transport Systems
Armii Krajowej 119/121, Sopot 81824, Poland"

 


Strona internetowa projektu: www.fp7-compass.eu/