Uchwała Nr 24/17/WEUG

 

Uchwała Nr 24/17/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Michała Tuszyńskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 882, z późn. zm.), po wysłuchaniu dwóch recenzji: prof. dr hab. Elżbiety Załogi z Uniwersytetu Szczecińskiego i dr. hab. Roberta Tomanka, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, postanawia przyjąć i dopuścić do publicznej obrony rozprawę doktorską w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr. Michała Tuszyńskiego nt. „Wpływ dostępności transportowej na rozwój gminy na przykładzie Gdyni w latach 2003-2013”. Obrona odbędzie się w dniu 27 marca 2017 r. o godzinie 9.30.

Wynik głosowania: oddano: 39 głosy, za: 38 głosów, przeciw: 1 głos, wstrzymujących się: 0 głosów.

Dziekan
Dr hab. Monika Bąk, prof. UG