Uchwała Nr 79/12/WEUG

Uchwała Nr 79/12/WEUG w sprawie przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. Adama Szczęcha i dopuszczenie do publicznej obrony podjęta 13 grudnia 2012 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu dwóch recenzji prof. AM, dr hab. Marka Grzybowskiego z Akademii Morskiej w Gdyni i prof. UG, dr hab. Hanny Treder podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej mgr. Adama Szczęcha i dopuszczenia do publicznej obrony. Obrona odbędzie się w dniu 10 stycznia 2013 r. o godzinie 13.00.

Przy obecności 34 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziały się 32 osoby, 2 osoby głosowały przeciwnie, nie było osób „wstrzymujących się” od głosowania.


Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski