PhD conferment procedures

 

Name and surnameThe date of procedure initiationThe date of procedure terminationThe title of PhD thesisSupervisor
Abdul Khalek Youssef Hussein, MSc22.11.2018 The determinants of Lebanese public debtProfessor Anna Zielińska-Głębocka
Adamkiewicz Tomasz, MSc25.04.2019 Konkurencja i współpraca organizatorów usług na rynku transportu miejskiego i regionalnego na przykładzie województwa pomorskiegoProfessor Olgierd Wyszomirski
Adamska-Mieruszewska Joanna, PhD19.03.2015 18.01.2018Ryzyko długowieczności i jego znaczenie dla stabilności systemów emerytalnych w państwach Unii EuropejskiejProfessor Danuta Marciniak-Neider
Alameddine Mohamad, MSc22.11.2018 The competitiveness of the new southern silk container-railway part of the Belt and Road Initiative between China and Europe. Challenges and opportunitiesStanisław Miecznikowski, Associate Professor
Alzate Arias Hernan, MSc13.09.2018 Cross-border Financial Spillovers and the Risk-taking Channel ResponseProfessor Anna Zielińska-Głębocka
Andruszkiewicz-Badura Katarzyna, PhD20.10.2016 23.05.2019Determinanty postępowania nabywców na rynku komercyjnych usług edukacyjnych na poziomie szkolnictwa wyższegoAnna Nikodemska-Wołowik, Associate Professor
Aziewicz Aleksandra, MSc28.03.2019 Mechanizmy reakcji strony popytowej (DSR) a zachowania gospodarstw domowych na rynku energii elektrycznejMonika Bąk, Associate Professor
Aziewicz Dominik, MSc28.03.2019 Polityka właścicielska państwa polskiego w obszarze przedsiębiorstw po 1989 rokuKrzysztof Dobrowolski, Associate Professor
Bartnik Katarzyna, PhD02.06.2016 19.10.2017Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego a rozwój województwa warmińsko-mazurskiegoKrystyna Gawlikowska-Hueckel, Associate Professor
Bastkowska Dorota, MSc13.06.2013 Problem wyboru dostawców usług przewozowych i spedycyjnych w świetle zmian zachodzących na rynku TLSProfessor Krystyna Wojewódzka-Król
Bednarz-Szymak Justyna, MSc25.04.2019 Ocena ryzyka w projektach infrastrukturalnych realizowanych w procedurze zamówień publicznych w PolscePrzemysław Borkowski, Associate Professor
Bieliński Tomasz, PhD11.07.201319.11.2015Rozwój kapitału ludzkiego a innowacyjność gospodarki Chińskiej Republiki LudowejProfessor Ewa Oziewicz
Błaszkowski Wojciech, MSc
13.09.2018 Liberalizacja rynku usług pocztowych w Polsce w dobie globalizacjiHenryk Ćwikliński, Associate Professor
Bogacz Arleta, MSc19.09.2013 Innowacyjne modele biznesowe w turystyce zrównoważonejPrzemysław Kulawczuk, Associate Professor
Bogdański Łukasz, MSc16.03.2017 Zawodność rynku w świetle praktyki nieudanych fuzji i przejęć przedsiębiorstw w PolsceProfessor Krzysztof Szałucki
Borkowski Krzysztof, MSc21.06.2018 Bariery rozwoju mikroinstalacji w kontekście polityki energetycznej Polski z perspektywy przedsiębiorstw instalatorskichHenryk Ćwikliński, Associate Professor
Borodo Adam, MSc25.04.2019 Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania mediów społecznościowych w handlu elektronicznymJacek Winiarski, Associate Professor
Borowicz Aleksandra, PhD12.11.200919.03.2015Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na konkurencyjność polskiego eksportuProfessor Andrzej Stępniak
Borysewicz Filip, MSc31.01.2019 Problem konsolidacji finansów publicznych w Polsce. Oceny metodologiczneHenryk Ćwikliński, Associate Professor
Borzyszkowska Małgorzata, MSc13.06.2013 Popyt na pieniądz w Polsce w latach 1996-2012. Weryfikacja empirycznaProfessor Krystyna Strzała
Brylowski Bartosz, MSc28.03.2019 Determinants of competitive advantages of small and medium sized European electronics producers in the context of the electronic component shortageKrystyna Żołądkiewicz, Associate Professor
Brzezicki Łukasz, PhD19.09.201322.09.2016Efektywność kształcenia w publicznym szkolnictwie wyższym zawodowym i akademickimTeresa Kamińska, Associate Professor
Brzezińska Anna, MSc
11.07.2013 Współzależność pomiędzy strategią budowania wizerunku pracodawcy, a poziomem wskaźnika fluktuacji personelu w przedsiębiorstwach sektora BPO/SSC w PolsceDorota Simpson, Associate Professor
Bujak Kamil, PhD27.04.200626.06.2014Kreowanie i kontrolowanie jakości usług w transporcie miejskimProfessor Olgierd Wyszomirski
Chaber Maria, MSc09.05.2013 Metody uwzględnienia społecznych efektów decyzji administracyjnych w sektorze przedsiębiorstw prywatnychJacek Zaucha, Associate Professor
Chojnacka Monika, MSc28.03.2019 Skuteczność pracowniczych programów emerytalnych z punktu widzenia przyszłości polskiego systemu emerytalnegoPrzemysław Kulawczuk, Associate Professor
Cicha-Nazarczuk Marlena, MSc19.05.2011 Zróżnicowanie wpływu specjalnych stref ekonomicznych na rynek pracy w PolsceStanisław Umiński, Associate Professor
Cieślicka-Tomaszewska Iga, MSc26.06.2008 Ekonomizacja polityki konkurencji Unii Europejskiej stosowanej wobec karteliProfessor Andrzej Stępniak
Ćwik Kamila, PhD02.06.2016 23.05.2019Wpływ systemów zarządzania jakością na efektywność publicznych usług szpitalnych w PolscePrzemysław Kulawczuk, Associate Professor
Deyassa Kassaye, MSc28.03.2019 Factors determining the World Bank Group's decisions regarding development aidDorota Simpson, Associate Porfessor
Dębski Krystian, MSc28.03.2019 Logistyka innowacji w organizacjach opartych na wiedzy na przykładzie zakładów ubezpieczeńCezary Mańkowski, Associate Professor
Doński-Lesiuk Jakub, PhD11.07.2013 22.11.2018Transport kolejowy w obsłudze logistycznej euroazjatyckiego obszaru gospodarczegoProfessor Mirosław Chaberek
Farbarzevics Kirils, MSc25.04.2019 Acquiring a company: the role of the target company's innovations in the process of shaping transaction valueLeszek Czerwonka, Associate Professor
Fornalska-Skurczyńska Anna, PhD02.06.2016 27.06.2019Determinanty działalności eksportowej w świetle najnowszych teorii handlu międzynarodowegoStanisław Umiński, Associate Professor
Galik Anna, PhD16.11.2017 23.05.2019Wpływ nowych technologii na elastyczność rynku pracyMonika Bąk, Associate Professor
Garbarz Agnieszka, MSc22.09.2011 Perspektywy rozwoju transportu samochodowego ładunków w PolsceProfessor Andrzej Ruciński
Gąsior Piotr, MSc09.05.2013 Ewolucja bazylejskich regulacji nadzorczych z uwzględnieniem szacowania wymogu kapitałowego i ich wpływu na realną sferę gospodarcząEugeniusz Gostomski, Associate Professor
Gebauer Sebastian, MSc19.10.2017 Local talent retention by foreign firms in ChinaProfessor Ewa Oziewicz
Gielo-Politewicz Magdalena, MSc25.04.2019 Znaczenie członkostwa w Unii Europejskiej dla rozwoju polskiego sektora rybackiegoProfessor Andrzej Stępniak
Godziuk Cezary, PhD13.06.201321.01.2016Wahania koniunktury a zagrożenie upadłością przedsiębiorstw sektora budowlanego (na przykładzie spółek giełdowych sektora budowlanego w Polsce)Dariusz Filar, Associate Professor
Grablewski Krzysztof, MSc31.01.2019 Zatrudnienie wspomagane jako instrument aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego)Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Associate Professor
Gus-Puszczewicz Aleksandra, MSc13.10.2011 Kompleksowe zagospodarowanie śródlądowych dróg wodnych w świetle idei zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiegoProfessor Krystyna Wojewódzka-Król
Guzek Łukasz, MSc14.12.2017 Fiskalizacja w procesach formalizacji i standaryzacji systemów sprzedaży detalicznej. Studium sektora usług medycznychProfessor Krzysztof Szałucki
Hącia Ewa, PhD19.05.2011 18.05.2017Turystyka jako determinanta rozwoju regionów nadmorskich w PolsceJacek Zaucha, Associate Professor
Hauer Agnieszka, PhD19.09.201326.06.2014Efektywność zmian systemowych w sektorze szkolnictwa zawodowego po 1999 rokuTeresa Kamińska, Associate Professor
Hess Aurelio, MSc25.04.2019 Productivity Drivers. Implications for Brazil’s Development: Evidence from Selected CountriesTeresa Kamińska, Associate Professor
Hoxha Yllka, MSc18.10.2018 The Impact of CSR Understanding on the Effectiveness of Economic Decisions Making of Small and Medium-Sized Enterprises in KosovoPrzemysław Kulawczuk, Associate Professor
Iefremova Olesia, MSc28.03.2019 Kształtowanie pozycji konkurencyjnej przewoźnika sieciowego na polskim rynku usług transportu lotniczego na przykładzie Lufthansa AGDariusz Tłoczyński, Associate Professor
Jagiełło Aleksander, MSc21.06.2018 Elektromobilność w kształtowaniu rozwoju drogowego transportu miejskiego w PolsceProfessor Olgierd Wyszomirski
Jaguszewska Joanna, MSc19.09.2013 Znaczenie elektrowni wiatrowych w rozwoju rynku energii w PolsceHanna Treder, Associate Professor
Jakóbczyk Marcin, PhD09.05.201318.06.2015Rola innowacji w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiegoEugeniusz Gostomski, Associate Professor
Janik Rafał, MSc18.10.2018 Rola rekomendacji giełdowych w kształtowaniu cen akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w WarszawieLeszek Czerwonka, Associate Professor
Jarocka Małgorzata, MSc 19.03.2015 Dysfunkcyjność kapitałów pracujących polskich przedsiębiorstw użyteczności publicznej transportu w warunkach realizacji programowanych inwestycji innowacyjnychProfessor Krzysztof Szałucki
Jażdżewska-Gutta Magdalena, PhD14.04.2016 21.06.2018Znaczenie bezpieczeństwa dla funkcjonowania międzynarodowych łańcuchów dostawProfessor Janusz Neider
Jordan Rojas Hermes, MSc20.10.2016 Optimization of logistics and economic processes in the international removals industryProfessor Włodzimierz Rydzkowski
Józefowicz Karolina, MSc22.11.2018 Atrakcyjność inwestycyjna a rozwój rynku nieruchomości komercyjnych w polskich metropoliachKrystyna Gawlikowska-Hueckel, Associate Professor
Kaczmarczyk Jarosław, MSc09.05.2013 Transportowy produkt turystyczny w aspekcie współczesnych tendencji rozwoju transportu i turystykiMonika Bąk, Associate Professor
Kaliszewski Adam, MSc22.02.2018 Konkurencyjność morskich terminali kontenerowych w PolsceHanna Klimek,  Associate Professor
Kędzior-Laskowska Małgorzata, PhD28.09.2006 18.01.2018Kształtowanie jakości na europejskim rynku usług transportu drogowego ładunkówProfessor Danuta Rucińska
Kieliszewska Małgorzata, MSc31.01.2019 Konkurencyjność zakładów przetwórstwa rybnego po wstąpieniu Polski do Unii EuropejskiejTeresa Kamińska, Associate Professor
Kiszelewska Monika, MSc11.07.2013 Targi w działalności marketingowej przedsiębiorstw branży meblarskiejDorota Simpson, Associate Professor
Klimas Jarosława, PhD13.01.201117.12.2015Ekonomiczno-finansowe mechanizmy funkcjonowania obszarów metropolitalnych PolskiProfessor Krzysztof Szałucki
Kniter Rafał, MSc
19.03.2013 Polityka inwestycyjna miast powiatowych i jej wpływ na lokalny rozwój gospodarczy - studia wybranych miast z województwa pomorskiegoHenryk Ćwikliński, Associate Professor
Kochaniak Ewelina, MSc17.11.2016 Dekompozycja kapitałowa przedsiębiorstw jako przyczyna ich ekonomicznej upadłości. Studium na przykładzie działalności transportowejProfessor Krzysztof Szałucki
Kolarov Yavor, PhD19.09.201318.05.2017Economic aspects of energy policies supporting sustainable developmentJacek Zaucha, Associate Professor
Kołatka Marek, MSc18.10.2018 Adaptacyjność polskiego rynku finansowegoTeresa Kamińska, Associate Professor
Konopacka Magdalena, PhD28.03.2019 Ekonomiczne skutki nierównego traktowania ze względu na płeć w krajach rozwiniętychProfessor Ewa Oziewicz
Kotarbiński Jacek, MSc21.02.2013 Skuteczność marketingu w procesie kształtowania rynkowej wartości przedsiębiorstwaProfessor Danuta Rucińska
Kowalska Monika, MSc11.07.2013 Gospodarowanie kapitałem ludzkim w wybranych instytucjach Unii EuropejskiejDorota Simpson, Associate Professor
Kowalski Bogusław, MSc11.10.2012 Funkcjonowanie pasażerskich przewozów kolejowych o charakterze służby publicznej w PolsceProfessor Mirosław Chaberek
Kozak Karol, MSc25.04.2019 Efektywny i innowacyjny system transportowy jako warunek zrównoważonego rozwoju współczesnego miastaPrzemysław Borkowski, Associate Professor
Krawczyk Katarzyna, PhD10.12.200919.03.2015Modele analityczne w ocenie działalności gospodarczej przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej w PolsceProfessor Krzysztof Szałucki
Krawczyszyn Oksana, PhD16.09.201012.12.2013Determinanty rozwoju subregionalnych biegunów wzrostu na przykładzie ElblągaKrystyna Gawlikowska-Hueckel, Associate Professor
Krupa Thomas, MSc25.04.2019 The impact of acquisitions on participating firms' efficiency within major European insurance marketsLeszek Czerwonka, Associate Professor
Kruszewska Sylwia, MSc26.06.2008 Wpływ swobody przepływu pracowników w UE na polski rynek pracyProfessor Andrzej Stępniak
Książek Krzysztof, MSc16.06.2011 Wykorzystanie outsourcingu w procesie zaopatrzenia logistycznego Marynarki Wojennej RPProfessor Włodzimierz Rydzkowski
Kuci Mirlinda, MSc25.04.2019 The impact of the endowment effect on an individual's choice under uncertaintyTeresa Kamińska, Associate Professor
Kunz Waldemar, PhD14.05.2015 02.06.2016Innowacje jako czynnik rozwoju ekonomiczno-społecznego polskich gminProfessor Jan Burnewicz
Kur Iwona, PhD22.10.200919.03.2015Wpływ międzynarodowego lobbingu na rozwój europejskich regionówProfessor Danuta Rucińska
Kwiatkowski Jakub, MSc28.02.2019 Wpływ luki technologicznej na intensywność wymiany handlowej państw OECDTomasz Brodzicki, Associate Professor
Leśniak Renata, MSc17.05.2018 Motywowanie pracowników sektora bankowego w świetle przynależności pokoleniowejProfessor Danuta Marciniak-Neider
Lewandowski Grzegorz, MSc13.06.2013 Logistyczne determinanty funkcjonowania rynku stali w PolsceAndrzej Jezierski, Associate Professor
Lichacz Edyta, MSc11.07.2013 Wykorzystanie funduszy europejskich jako element wsparcia rozwoju turystyki w regionie elbląskimKrystyna Żołądkiewicz, Associate Professor
Lipińska Karolina, MSc10.12.2009 Instytucjonalne uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych na B+R przez małe i średnie przedsiębiorstwa na przykładzie województwa pomorskiegoKrystyna Gawlikowska-Hueckel, Associate Professor
Ludwiczak Agata, MSc31.01.2019 Wspieranie z funduszy UE ponadgranicznych inicjatyw społeczności lokalnych w obszarze Południowego Bałtyku w latach 2007-13 przez program współpracy transgranicznej Południowy BałtykJacek Zaucha, Associate Professor
Łangalis Marek, PhD10.11.201112.12.2013Wahania koniunkturalne produkcji dóbr kapitałowych na przykładzie rynku stali nierdzewnych (z uwzględnieniem wpływu polityki pieniężnej)Professor Andrzej Ruciński
Łapacz Danuta, PhD13.06.2013 14.09.2017Ekonomiczne skutki barier prawnych w działalności małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych w Polsce na przykładzie branży budowlanejDorota Simpson, Associate Professor
Łysik Aleksandra, PhD29.03.2015 22.09.2016Skuteczność instrumentów ekonomicznych w zwalczaniu źródeł międzynarodowego terroryzmuDorota Simpson, Associate Professor
Madej Konrad, PhD16.06.201120.11.2014Rynek transportu lotniczego – analiza trendów rozwojowychProfessor Andrzej Ruciński
Madeja Jakub, MSc11.04.2013 Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne prywatyzacji transportu miejskiego w PolsceProfessor Olgierd Wyszomirski
Marek Piotr, MSc11.10.2012 Telewizja lokalna jako element polskiego rynku reklamy - funkcjonowanie i kierunki rozwojuProfessor Danuta Rucińska
Markowski Karol. MSc31.01.2019 Model utrzymania dróg publicznych w Polsce w świetle zrównoważonego rozwoju transportuProfessor Krystyna Wojewódzka-Król
Matusiewicz Maria, PhD19.11.2015 23.02.2017Optymalizacja procesów dystrybucji w miastach o zabudowie historycznej na przykładzie miasta GdańskaProfessor Włodzimierz Rydzkowski
Mazanowska Ewa, PhD 26.06.2014 22.03.2018Ocena dysfunkcji procesu motywowania w ujęciu ekonomii behawioralnejDorota Simpson, Associate Professor
Mazierski Piotr, MSc11.07.2013 Automatyczne systemy inwestycyjne w świetle założeń ekonomii behawioralnej na przykładzie pary walut EUR/USDKrzysztof Dobrowolski, Associate Professor
Mąkólska-Tenold Maria, PhD19.10.2017 18.10.2018Advancing a green urban economy - implementation and challenges of sustainability governance in different citiesMonika Bąk, Associate Professor
Michalak Przemysław, MSc11.07.2013 "Inteligentna specjalizacja" woj. pomorskiego w zakresie innowacji w energetyce jako mechanizm wzmacniania zdolności do wzrostu regionalnegoJacek Zaucha, Associate Professor
Mieczkowska Gabriela, MSc12.12.2013 The implementation of Islamic banking instruments into European banking system of Denmark and LuxemburgMarian Turek, Associate Professor
Miłosz Agnieszka, MSc25.02.2016 Strategiczna analiza i synteza funkcjonowania przedsiębiorstw użyteczności publicznej transportuProfessor Krzysztof Szałucki
Ners Dawid, MSc18.10.2018 Determinanty wyborów ekonomicznych w klasycznych i koalicyjnych grach powtarzanychTeresa Kamińska, Associate Professor
Neumann Lilia, MSc14.12.2017 Modele bankowości skierowanej do małych i średnich przedsiębiorstwPrzemysław Kulawczuk, Associate Professor
Niestępska Małgorzata, PhD17.05.201215.05.2014Czynniki makroekonomiczne wpływające na cenę energii elektrycznej w aspekcie celów zrównoważonego rozwoju gospodarczegoMonika Bąk, Associate Professor
Okrasińska Iwona, PhD19.02.2009 27.06.2019Rola infrastruktury transportu w budowaniu przewagi konkurencyjnej gałęzi transportu. Studium na przykładzie pasażerskiego transportu kolejowegoProfessor Krystyna Wojewódzka-Król
Olechnowicz Agata, MSc28.03.2019 Behawioralne uwarunkowania podejmowania decyzji o dobrowolnych oszczędnościach na cele emerytalne w PolsceTeresa Kamińska, Associate Professor
Osiecka-Brzeska Katarzyna, PhD13.06.201313.03.2014Uwarunkowania wykorzystania energii odnawialnej w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwojuKrystyna Żołądkiewicz, Associate Professor
Otukoya Adewale, PhD14.09.2017 27.06.2019The role of entrepreneurship in the economic development of NigeriaAnna Nikodemska-Wołowik, Associate Professor
Pałasz-Boćkowska Katarzyna, MSc11.04.2013 Przyczyny i skutki nadmiernego zadłużania się gospodarstw domowych w polskich bankach komercyjnychEugeniusz Gostomski, Associate Professor
Patra Ewa, MSc26.06.2014 Rozwój wykorzystania nietypowych form zatrudnienia jako element kształtowania elastyczności rynku pracy w PolsceDorota Simpson, Associate Professor
Pawłowska Justyna, MSc25.04.2019 Usługi mobilności współdzielonej w rozwoju transportu miejskiegoProfessor Olgierd Wyszomirski
Podejko Katarzyna, PhD11.10.201220.02.2014Międzynarodowa specjalizacja polskiego przemysłu obronnego (kryteria wyboru, kierunki)Professor Bohdan Jeliński
Podurgiel Anna, MSc22.09.2011 Implikacje globalnego kryzysu dla funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowychEugeniusz Gostomski, Associate Professor
Poier Stefan, MSc25.04.2019 Influence of individual differences on the adoption of electricity storages in the German photovoltaic marketAnna Nikodemska-Wołowik, Associate Professor
Potrykus-Czapp, MSc22.06.2017 Bariery wejścia przedsiębiorstw branży budowlanej działających w Polsce na rynki krajów skandynawskichDorota Simpson, Associate Professor
Powiada-Kurek Anna, PhD19.05.2017 18.01.2018Wzrost gospodarczy a jakość życia w małych państwach arabskich Zatoki Perskiej w latach 1970-2013Professor Ewa Oziewicz
Radzikowski Tomasz, MSc21.06.2018 Konkurencyjność tranzytowych kolejowych przewozów intermodalnych w PolsceStanisław Miecznikowski, Associate Professor
Radziusz Sebastian, PhD14.03.201328.04.2016Odzysk metalowych surowców wtórnych w Polsce -  aspekty ekonomiczne i rozwiązania regulacyjnePrzemysław Kulawczuk, Associate Prefessor
Rakowski Marcin, PhD17.02.201119.11.2015Porty lokalne jako czynnik aktywizacji gospodarczej obszarów nadmorskichJacek Zaucha, Associate Professor
Rathnasekara Randeni, MSc28.02.2019 Assessing Efficiency Effects of Bank Mergers and Acquisitions - A Frontier-based ApproachPrzemysław Borkowski, Associate Professor
Rausch Patrick, MSc31.01.2019 The determinants of the rise of PV prosumers in Germany from the perspective of transaction cost economicsMonika Bąk, Associate Professor
Rybacka Justyna, PhD22.03.2018 27.06.2019Rola marki w budowaniu przewagi konkurencyjnej bankówJoanna Bednarz, Associate Professor
Salame Bassam, MSc25.04.2019 IFRS adoption and Firm value: Banking in GCC countriesLeszek Czerwonka, Associate Professor
Sasse Robert, MSc25.04.2019 Consumer preferences for new technologies in bankingAnna Nikodemska-Wołowik, Associate Professor
Schröder Michał, MSc Eng.21.06.2018 Jakość edukacji jako kategoria wyboru publicznego między liceami publicznymi i niepublicznymi w województwie pomorskimJacek Zaucha, Associate Professor
Sitz-Kuleszo Joanna, MSc09.05.2013 Ocena procesu internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw branży meblarskiej na rynkach skandynawskichDorota Simpson, Associate Professor
Semmerling Anna, MSc18.10.2018 Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin w Polsce na tle ich sytuacji dochodowejHenryk Ćwikliński, Associate Professor
Skoczek Anna, MSc28.02.2019 Gospodarowanie kapitałem ludzkim w ochronie zdrowia w Polsce na przykładzie grupy zawodowej położnychJacek Zaucha, Associate Professor
Smaciarz Natalia, MSc25.04.2019 Podejmowanie decyzji finansowych przez kobiety i mężczyzn w grupie ludzi młodychPrzemysław Kulawczuk, Associate Professor
Sonnet Daniel, PhD18.10.2018 23.05.2019Building and evaluating the Probabilistic Inflation Forecasting Expert System (PIFES)Teresa Kamińska, Associate Professor
Sowińska Monika, MSc11.07.2013 Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jako czynnik poprawy konkurencyjności regionu na przykładzie miasta ElblągaKrystyna Żołądkiewicz, Associate Professor
Spangenberg Eugen, PhD17.11.2016 21.06.2018Transition to sustainable freight transport in the Baltic Sea Region - challenges for container shippingMonika Bąk, Associate Professor
Sperska Anna, PhD19.04.2018 27.06.2019Pomiar efektów działań marketingowo-sprzedażowych na rynku usług Business to Business. Implikacje dla konkurencyjności polskich przedsiębiorstw spedycyjnych.Joanna Pietrzak, Associate Professor
Staniszewski Janusz, MSc28.03.2019 Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa w transporcie samochodowym ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiegoProfessor Krystyna Wojewódzka-Król
Suchanek Michał, PhD14.03.201324.09.2015Ekonomiczne uwarunkowania stabilności podmiotowych struktur sektora ochrony zdrowia w PolsceProfessor Krzysztof Szałucki
Sylpaczuk Arkadiusz, MSc25.04.2019 Działalności badawcza i rozwojowa przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w procesie wdrażania innowacji technologicznychSylwia Pangsy-Kania, Associate Professor
Szafrański Dariusz, MSc20.09.2012 Ryzyko działalności przedsiębiorstw branży TLS w Polsce. Sposoby i narzędzia ograniczania ryzykaProfessor Mirosław Chaberek
Szczepanik Paweł, PhD 24.03.2016 15.12.2016Polemika wokół pomiaru stóp zwrotu w Otwartych Funduszach Emerytalnych i wskaźników waloryzacji w ZUSDariusz Filar, Associate Professor
Szczęsna-Marek Monika, MSc31.01.2019 Wspieranie innowacji społecznych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013Jacek Zaucha, Associate Professor
Szmelter Agnieszka, PhD
13.06.2013 22.03.2018Determinanty kształtowania strategii logistycznych w światowym przemyśle motoryzacyjnymHenryk Woźniak, Associate Professor
Szmyd Katarzyna, PhD11.07.2013 22.11.2018Wpływ zarządzania administracją celną na funkcjonowanie polskiego handlu zagranicznegoPrzemysław Kulawczuk, Associate Professor
Szpytma Jakub, MSc28.04.2016 Solving the retirement crisis - the US 401 (k) plan experience and its applicability in PolandDariusz Filar, Associate Professor
Szramowski Dawid, PhD10.12.200910.04.2014Inwestycje w kapitał ludzki w mikro i małych przedsiębiorstwach województwa pomorskiego jako czynnik determinujący osiągane wyniki finansoweMirosław Krajewski, Associate Professor
Szulc-Fischer Paulina, MSc11.07.2013 Polityka wspierania rozwoju klastrów gospodarczych w Polsce na tle wybranych krajów świata. Ocena i rekomendacjePrzemysław Kulawczuk, Associate Professor
Szulist Łukasz, PhD13.12.201217.12.2015Efektywność ekonomiczna banków spółdzielczych i ich perspektywy rozwoju w Polsce na tle wybranych krajów UE za lata 2005-2011Professor Krzysztof Szałucki
Szultka Stanisław, MSc25.04.2019 Poziom innowacyjności gospodarki a ryzyko wpadnięcia kraju w pułapkę średniego dochoduKrystyna Gawlikowska-Hueckel, Associate Professor
Szybska-Lewandowska Justyna, PhD11.04.201318.09.2014Wpływ instytucji otoczenia biznesu na rozwój przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem powiatu kwidzyńskiegoEugeniusz Gostomski, Associate Professor
Szyc Rafał, MSc20.10.2016 Transport samochodowy w świetle współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem regionu kościersko-kartuskiegoProfessor Krystyna Wojewódzka-Król
Śliwa Adrian, MSc20.12.2018 Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju elektrycznych pojazdów drogowychProfessor Jan Burnewicz
Śpiewak Ewelina, PhD09.05.2013 14.12.2017Migracje zewnętrzne mieszkańców z województwa pomorskiego. (Ze szczególnym uwzględnieniem preferencji migracyjnych studentów)Professor Anna Zielińska-Głębocka
Śpiewak Rafał, MSc Eng.18.01.2018 Determinanty efektywności inwestycyjnej systemów fotowoltaicznych na rynku energii elektrycznejHenryk Woźniak, Associate Professor
Thomas Solomon, MSc22.01.2015 Four gap model for the establishment of sustainable development in Nigeria in the 21st centuryTeresa Kamińska, Associate Professor
Tomasik Cyprian, PhD29.05.2008 27.06.2019Znaczenie zużycia wody dla polskiego handlu produktami rolnymiProfessor Ewa Oziewicz
Truszkowski Wojciech, MSc25.04.2019 Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju rynku usług hotelarskich w PolsceJacek Winiarski, Associate Professor
Tuszyński Michał, PhD14.04.2016 20.04.2017Wpływ dostępności transportowej na rozwój gminy na przykładzie Gdyni w latach 2003-2013Professor Włodzimierz Rydzkowski
Vencko Ricards, MSc09.05.2013 Rola polsko-łotewskich relacji gospodarczych w integracji bałtyckiejJacek Zaucha, Associate Professor
Waltermann Bartholomä, MSc31.01.2019 Increased banking supervisory regulations in the European Union – the case of German bankingEugeniusz Gostomski, Associate Professor
Warczak Mirosław, PhD17.11.2016 19.04.2018Kształtowanie polityki budżetowej gmin wiejskich w Polsce (na przykładzie Gminy Liniewo)Henryk Ćwikliński, Associate Professor
Wardyn Kamila, PhD18.06.200918.06.2015Wykorzystanie mediów społecznościowych w kampaniach public relationsDorota Simpson, Associate Professor
Warsewicz Czesław, MSc25.04.2019 Ekonomiczne i organizacyjne determinanty kształtowania funkcji operatora logistycznego 3 PL w PKP CargoProfessor Mirosław Chaberek
Ważna Agnieszka, MSc09.05.2013 Ekonomiczna wartość czasu w transporcie pasażerskimMonika Bąk, Associate Professor
Weiland Dariusz, MSc21.06.2018 Logistyczne determinanty rozwoju strategii handlu elektronicznegoProfessor Mirosław Chaberek
Wicki Marek, MSc11.04.2013 Spółki specjalnego przeznaczenia w procesach kształtowania wartości rynkowych korporacji międzynarodowychProfessor Krzysztof Szałucki
Wieczorek Adam, MSc20.12.2018 Zmiany w obsłudze logistycznej łańcuchów dostaw wykorzystujących technologię druku 3DProfessor Mirosław Chaberek
Wilusz Violetta, MSc24.03.2016 Systemy audytorskie organizatorów przewozów samochodowych w warunkach obowiązywania zasad interaktywnej polityki transportowej PolskiProfessor Krzysztof Szałucki
Woźniak Roman, MSc25.04.2019 Perspektywy funkcjonowania bander narodowych na międzynarodowym rynku żeglugowymKrzysztof Dobrowolski, Associate Professor
Wulgaris Piotr, MSc21.06.2018 Infrastruktura transportu kolejowego województwa pomorskiego w świetle współczesnych wyzwańProfessor Krystyna Wojewódzka-Król
Zdrojewski Ryszard, MSc13.06.2013 Finansowe instrumenty wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim w latach 2007-2011Jacek Zaucha, Associate Professor
Zielińska-Szczepkowska Joanna, PhD Eng.21.10.201018.06.2015Turystyka w polityce regionalnej Polski w latach 2004-2006 i 2007-2013 na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiegoProfessor Anna Barbara Kisiel-Łowczyc
Zierke Matthias, PhD19.09.201318.06.2015Firm Growth through Customer Relationship Management ProjectsPrzemysław Kulawczuk, Associate Professor
Żaguń Ewelina, PhD22.09.2016 21.06.2018Publiczne instrumenty zwrotne dla małych i średnich przedsiębiorstwMarek Szczepaniec, Associate Professor
Żynda Michał, MSc25.04.2019 Znaczenie sztucznej inteligencji w rozwoju kapitału ludzkiegoJacek Winiarski, Associate Professor