PhD conferment procedures

 

Name and surnameThe date of procedure initiationThe date of procedure terminationThe title of PhD thesisSupervisor
Abdul Khalek Youssef Hussein, MSc22.11.2018 The Determinants of Lebanese National Debt. Are there any indicators of a crisis?Professor Anna Zielińska-Głębocka
Adamska-Mieruszewska Joanna, PhD19.03.2015 18.01.2018Ryzyko długowieczności i jego znaczenie dla stabilności systemów emerytalnych w państwach Unii EuropejskiejProfessor Danuta Marciniak-Neider
Alameddine Mohamad, MSc22.11.2018 The competitiveness of the new southern silk container-railway part of the One Belt One Road initiative between China and Europe. Challenges and benefitsStanisław Miecznikowski,  Associate Professor
Alzate Arias Hernan, MSc13.09.2018 Cross-border Financial Spillovers and the Risk-taking Channel ResponseProfessor Anna Zielińska-Głębocka
Andruszkiewicz Katarzyna, MSc20.10.2016 Determinanty postępowania nabywców na rynku komercyjnych usług edukacyjnych na poziomie szkolnictwa wyższegoAnna Maria Nikodemska-Wołowik, Associate Professor
Bartnik Katarzyna, PhD02.06.2016 19.10.2017Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego a rozwój województwa warmińsko-mazurskiegoKrystyna Gawlikowska-Hueckel, Associate Professor
Bieliński Tomasz, PhD11.07.201319.11.2015Rozwój kapitału ludzkiego a innowacyjność gospodarki Chińskiej Republiki LudowejProfessor Ewa Oziewicz
Błaszkowski Wojciech, MSc
13.09.2018 Liberalizacja rynku usług pocztowych w Polsce w dobie globalizacjiHenryk Ćwikliński, Associate Professor
Bogdański Łukasz, MSc16.03.2017 Zawodność rynku w świetle praktyki nieudanych fuzji i przejęć przedsiębiorstw w PolsceProfessor Krzysztof Szałucki
Borkowski Krzysztof, MSc21.06.2018 Bariery rozwoju mikrogeneracji w kontekście polityki energetycznej Polski z perspektywy przedsiębiorstw instalatorskichHenryk Ćwikliński, Associate Professor
Borowicz Aleksandra, PhD12.11.200919.03.2015Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na konkurencyjność polskiego eksportuProfessor Andrzej Stępniak
Brzezicki Łukasz, PhD19.09.201322.09.2016Efektywność kształcenia w publicznym szkolnictwie wyższym zawodowym i akademickimTeresa Kamińska, Associate Professor
Ćwik Kamila, MSc02.06.2016 Wpływ systemów zarządzania jakością na efektywność publicznych usług szpitalnych w PolscePrzemysław Kulawczuk, Associate Professor
Doński-Lesiuk Jakub, PhD11.07.2013 22.11.2018Transport kolejowy w obsłudze logistycznej euroazjatyckiego obszaru gospodarczegoProfessor Mirosław Chaberek
Fornalska-Skurczyńska Anna, MSc02.06.2016 Determinanty działalności eksportowej w świetle najnowszej teorii handlu międzynarodowegoStanisław Umiński, Associate Professor
Galik Anna, MSc16.11.2017 Wpływ nowych technologii na elastyczność rynku pracyMonika Bąk, Associate Professor
Gebauer Sebastian, MSc19.10.2017 Local talent retention by foreign firms in ChinaProfessor Ewa Oziewicz
Godziuk Cezary, PhD13.06.201321.01.2016Wahania koniunktury a zagrożenie upadłością przedsiębiorstw sektora budowlanego (na przykładzie spółek giełdowych sektora budowlanego w Polsce)Dariusz Filar, Associate Professor
Guzek Łukasz, MSc14.12.2017 Fiskalizacja w procesach formalizacji i standaryzacji systemów sprzedaży detalicznej. Studium sektora usług medycznychProfessor Krzysztof Szałucki
Hącia Ewa, PhD19.05.2011 18.05.2017Turystyka jako determinanta rozwoju regionów nadmorskich w PolsceJacek Zaucha, Associate Professor
Hauer Agnieszka, PhD19.09.201326.06.2014Efektywność zmian systemowych w sektorze szkolnictwa zawodowego po 1999 rokuTeresa Kamińska, Associate Professor
Hoxha Yllka, MSc18.10.2018 The Impact of CSR Understanding on the Effectiveness of Economic Decisions Making of Small and Medium-Sized Enterprises in KosovoPrzemysław Kulawczuk, Associate Professor
Jagiełło Aleksander, MSc21.06.2018 Elektromobilność w kształtowaniu rozwoju drogowego transportu miejskiego w PolsceProfessor Olgierd Wyszomirski
Jakóbczyk Marcin, PhD09.05.201318.06.2015Rola innowacji w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiegoEugeniusz Gostomski, Associate Professor
Janik Rafał, MSc18.10.2018 Rola rekomendacji giełdowych w kształtowaniu cen akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w WarszawieLeszek Czerwonka, Associate Professor
Jarocka Małgorzata, MSc 19.03.2015 Dysfunkcyjność kapitałów pracujących polskich przedsiębiorstw użyteczności publicznej transportu w warunkach realizacji programowanych inwestycji innowacyjnychProfessor Krzysztof Szałucki
Jażdżewska-Gutta Magdalena, PhD14.04.2016 21.06.2018Znaczenie bezpieczeństwa dla funkcjonowania międzynarodowych łańcuchów dostawProfessor Janusz Neider
Jordan Rojas Hermes, MSc20.10.2016 Optimization of logistics and economic processes in the international removals industryProfessor Włodzimierz Rydzkowski
Józefowicz Karolina, MSc22.11.2018 Atrakcyjność inwestycyjna a rozwój rynku nieruchomości komercyjnych w polskich metropoliachKrystyna Gawlikowska-Hueckel, Associate Professor
Kaliszewski Adam, MSc22.02.2018 Konkurencyjność morskich terminali kontenerowych w PolsceHanna Klimek,  Associate Professor
Kędzior-Laskowska Małgorzata, PhD28.09.2006 18.01.2018Kształtowanie jakości na europejskim rynku usług transportu drogowego ładunkówProfessor Danuta Rucińska
Klimas Jarosława, PhD13.01.201117.12.2015Ekonomiczno-finansowe mechanizmy funkcjonowania obszarów metropolitalnych PolskiProfessor Krzysztof Szałucki
Kochaniak Ewelina, MSc17.11.2016 Dekompozycja kapitałowa przedsiębiorstw jako przyczyna ich ekonomicznej upadłości. Studium na przykładzie działalności transportowejProfessor Krzysztof Szałucki
Kolarov Yavor, PhD19.09.201318.05.2017Economic aspects of energy policies supporting sustainable developmentJacek Zaucha, Associate Professor
Kołatka Marek, MSc18.10.2018 Adaptacyjność polskiego rynku finansowegoTeresa Kamińska, Associate Professor
Kotarbiński Jacek, MSc21.02.2013 Skuteczność marketingu w procesie kształtowania rynkowej wartości przedsiębiorstwaProfessor Danuta Rucińska
Krawczyk Katarzyna, PhD10.12.200919.03.2015Modele analityczne w ocenie działalności gospodarczej przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej w PolsceProfessor Krzysztof Szałucki
Kunz Waldemar, PhD14.05.2015 02.06.2016Innowacje jako czynnik rozwoju ekonomiczno-społecznego polskich gminProfessor Jan Burnewicz
Kur Iwona, PhD22.10.200919.03.2015Wpływ międzynarodowego lobbingu na rozwój europejskich regionówProfessor Danuta Rucińska
Leśniak Renata, MSc17.05.2018 Motywowanie pracowników sektora bankowego w świetle przynależności pokoleniowejProfessor Danuta Marciniak-Neider
Łapacz Danuta, PhD13.06.2013 14.09.2017Ekonomiczne skutki barier prawnych w działalności małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych w Polsce na przykładzie branży budowlanejDorota Simpson, Associate Professor
Łysik Aleksandra, PhD29.03.2015 22.09.2016Skuteczność instrumentów ekonomicznych w zwalczaniu źródeł międzynarodowego terroryzmuDorota Simpson, Associate Professor
Madej Konrad, PhD16.06.201120.11.2014Rynek transportu lotniczego – analiza trendów rozwojowychProfessor Andrzej Ruciński
Matusiewicz Maria, PhD19.11.2015 23.02.2017Optymalizacja procesów dystrybucji w miastach o zabudowie historycznej na przykładzie miasta GdańskaProfessor Włodzimierz Rydzkowski
Mazanowska Ewa, PhD 26.06.2014 22.03.2018Ocena dysfunkcji procesu motywowania w ujęciu ekonomii behawioralnejDorota Simpson, Associate Professor
Mąkólska-Tenold Maria, PhD19.10.2017 18.10.2018Advancing a green urban economy - implementation and challenges of sustainability governance in different citiesMonika Bąk, Associate Professor
Mieczkowska Gabriela, MSc12.12.2013 The implementation of Islamic banking instruments into European banking system of Denmark and LuxemburgMarian Turek, Associate Professor
Miłosz Agnieszka, MSc25.02.2016 Strategiczna analiza i synteza funkcjonowania przedsiębiorstw użyteczności publicznej transportuProfessor Krzysztof Szałucki
Ners Dawid, MSc18.10.2018 Determinanty wyborów ekonomicznych w klasycznych i koalicyjnych grach powtarzanychTeresa Kamińska, Associate Professor
Neumann Lilia, MSc14.12.2017 Modele bankowości skierowanej do małych i średnich przedsiębiorstwPrzemysław Kulawczuk, Associate Professor
Otukoya Adewale, MSc14.09.2017 The role of entrepreneurship in the economic development of NigeriaAnna Nikodemska-Wołowik, Associate Professor
Patra Ewa, MSc26.06.2014 Rozwój wykorzystania nietypowych form zatrudnienia jako element kształtowania elastyczności rynku pracy w PolsceDorota Simpson, Associate Professor
Potrykus-Czapp, MSc22.06.2017 Bariery wejścia przedsiębiorstw branży budowlanej działających w Polsce na rynki krajów skandynawskichDorota Simpson, Associate Professor
Powiada-Kurek Anna, PhD19.05.2017 18.01.2018Wzrost gospodarczy a jakość życia w małych państwach arabskich Zatoki Perskiej w latach 1970-2013Professor Ewa Oziewicz
Radzikowski Tomasz, MSc21.06.2018 Konkurencyjność tranzytowych kolejowych przewozów intermodalnych w PolsceStanisław Miecznikowski, Associate Professor
Radziusz Sebastian, PhD14.03.201328.04.2016Odzysk metalowych surowców wtórnych w Polsce -  aspekty ekonomiczne i rozwiązania regulacyjnePrzemysław Kulawczuk, Associate Prefessor
Rakowski Marcin, PhD17.02.201119.11.2015Porty lokalne jako czynnik aktywizacji gospodarczej obszarów nadmorskichJacek Zaucha, Associate Professor
Rybacka Justyna, MSc22.03.2018 Rola marki w budowaniu przewagi konkurencyjnej bankówJoanna Bednarz, Associate Professor
Schröder Michał, MSc Eng.21.06.2018 Jakość edukacji jako kategoria wyboru publicznego między liceami publicznymi i niepublicznymi w woj. pomorskimJacek Zaucha, Associate Professor
Sitz-Kuleszo Joanna, MSc09.05.2013 Ocena procesu internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw branży meblarskiej na rynkach skandynawskichDorota Simpson, Associate Professor
Semmerling Anna, MSc18.10.2018 Asymetria rozwoju społeczno-gospodarczego gmin w Polsce na tle ich sytuacji dochodowejHenryk Ćwikliński, Associate Professor
Sonnet Daniel, MSc18.10.2018 Building and evaluating the Probabilistic Inflation Forecasting Expert System (PIFES)Teresa Kamińska, Associate Professor
Spangenberg Eugen, PhD17.11.2016 21.06.2018Transition to sustainable freight transport in the Baltic Sea Region - challenges for container shippingMonika Bąk, Associate Professor
Sperska Anna, MSc19.04.2018 Pomiar efektów działań marketingowo-sprzedażowych na rynku usług Business to Business. Implikacje dla konkurencyjności polskich przedsiębiorstw spedycyjnych.Joanna Pietrzak, Associate Professor
Suchanek Michał, PhD14.03.201324.09.2015Ekonomiczne uwarunkowania stabilności podmiotowych struktur sektora ochrony zdrowia w PolsceProfessor Krzysztof Szałucki
Szczepanik Paweł, PhD 24.03.2016 15.12.2016Polemika wokół pomiaru stóp zwrotu w Otwartych Funduszach Emerytalnych i wskaźników waloryzacji w ZUSDariusz Filar, Associate Professor
Szmelter Agnieszka, PhD
13.06.2013 22.03.2018Determinanty kształtowania strategii logistycznych w światowym przemyśle motoryzacyjnymHenryk Woźniak, Associate Professor
Szmyd Katarzyna, PhD11.07.2013 22.11.2018Wpływ zarządzania administracją celną na funkcjonowanie polskiego handlu zagranicznegoPrzemysław Kulawczuk, Associate Professor
Szpytma Jakub, MSc28.04.2016 Solving the retirement crisis - the US 401 (k) plan experience and its applicability in PolandDariusz Filar, Associate Professor
Szulist Łukasz, PhD13.12.201217.12.2015Efektywność ekonomiczna banków spółdzielczych i ich perspektywy rozwoju w Polsce na tle wybranych krajów UE za lata 2005-2011Professor Krzysztof Szałucki
Szybska-Lewandowska Justyna, PhD11.04.201318.09.2014Wpływ instytucji otoczenia biznesu na rozwój przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem powiatu kwidzyńskiegoEugeniusz Gostomski, Associate Professor
Szyc Rafał, MSc20.10.2016 Transport samochodowy w świetle współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem regionu kościersko-kartuskiegoProfessor Krystyna Wojewódzka-Król
Śpiewak Ewelina, PhD09.05.2013 14.12.2017Migracje zewnętrzne mieszkańców z województwa pomorskiego. (Ze szczególnym uwzględnieniem preferencji migracyjnych studentów)Professor Anna Zielińska-Głębocka
Śpiewak Rafał, MSc Eng.18.01.2018 Determinanty efektywności inwestycyjnej systemów fotowoltaicznych na rynku energii elektrycznejHenryk Woźniak, Associate Professor
Thomas Solomon, MSc22.01.2015 Four gap model for the establishment of sustainable development in Nigeria in the 21st centuryTeresa Kamińska, Associate Professor
Tuszyński Michał, PhD14.04.2016 20.04.2017Wpływ dostępności transportowej na rozwój gminy na przykładzie Gdyni w latach 2003-2013Professor Włodzimierz Rydzkowski
Warczak Mirosław, PhD17.11.2016 19.04.2018Kształtowanie polityki budżetowej gmin wiejskich w Polsce (na przykładzie Gminy Liniewo)Henryk Ćwikliński, Associate Professor
Wardyn Kamila, PhD18.06.200918.06.2015Wykorzystanie mediów społecznościowych w kampaniach public relationsDorota Simpson, Associate Professor
Weiland Dariusz, MSc21.06.2018 Logistyczne determinanty rozwoju strategii handlu elektronicznegoProfessor Mirosław Chaberek
Wilusz Violetta, MSc24.03.2016 Systemy audytorskie organizatorów przewozów samochodowych w warunkach obowiązywania zasad interaktywnej polityki transportowej PolskiProfessor Krzysztof Szałucki
Wulgaris Piotr, MSc21.06.2018 Infrastruktura transportu kolejowego województwa pomorskiego w świetle współczesnych wyzwańProfessor Krystyna Wojewódzka-Król
Zielińska-Szczepkowska Joanna, PhD Eng.21.10.201018.06.2015Turystyka w polityce regionalnej Polski w latach 2004-2006 i 2007-2013 na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiegoProfessor Anna Barbara Kisiel-Łowczyc
Zierke Matthias, PhD19.09.201318.06.2015Firm Growth through Customer Relationship Management ProjectsPrzemysław Kulawczuk, Associate Professor
Żaguń Ewelina, PhD22.09.2016 21.06.2018Publiczne instrumenty zwrotne dla małych i średnich przedsiębiorstwMarek Szczepaniec, Associate Professor