PhD conferment procedures

 

Name and surnameThe date of procedure initiationThe date of procedure terminationThe title of PhD thesisSupervisor
Adamska-Mieruszewska Joanna, PhD19.03.2015 18.01.2018Ryzyko długowieczności i jego znaczenie dla stabilności systemów emerytalnych w państwach Unii EuropejskiejProfessor Danuta Marciniak-Neider
Andruszkiewicz Katarzyna, MSc20.10.2016 Determinanty postępowania nabywców na rynku komercyjnych usług edukacyjnych na poziomie szkolnictwa wyższegoAnna Maria Nikodemska-Wołowik, Associate Professor
Bartnik Katarzyna, PhD02.06.2016 19.10.2017Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego a rozwój województwa warmińsko-mazurskiegoKrystyna Gawlikowska-Hueckel, Associate Professor
Bogdański Łukasz, MSc16.03.2016 Zawodność rynku w świetle praktyki nieudanych fuzji i przejęć przedsiębiorstw w PolsceProfessor Krzysztof Szałucki
Ćwik Kamila, MSc02.06.2016 Wpływ systemów zarządzania jakością na efektywność publicznych usług szpitalnych w PolscePrzemysław Kulawczuk, Associate Professor
Fornalska-Skurczyńska Anna, MSc02.06.2016 Determinanty działalności eksportowej w świetle najnowszej teorii handlu międzynarodowegoStanisław Umiński, Associate Professor
Galik Anna, MSc16.11.2017 Wpływ nowych technologii na elastyczność rynku pracyMonika Bąk, Associate Professor
Gebauer Sebastian, MSc19.10.2017 Local talent retention by foreign firms in ChinaProfessor Ewa Oziewicz
Guzek Łukasz, MSc14.12.2017 Fiskalizacja w procesach formalizacji i standaryzacji systemów sprzedaży detalicznej. Studium sektora usług medycznychProfessor Krzysztof Szałucki
Hącia Ewa, PhD19.05.2011 18.05.2017Turystyka jako determinanta rozwoju regionów nadmorskich w PolsceJacek Zaucha, Associate Professor
Jarocka Małgorzata, MSc 19.03.2015 Dysfunkcyjność kapitałów pracujących polskich przedsiębiorstw użyteczności publicznej transportu w warunkach realizacji programowanych inwestycji innowacyjnychProfessor Krzysztof Szałucki
Jażdżewska-Gutta Magdalena, MSc14.04.2016 Znaczenie bezpieczeństwa dla funkcjonowania międzynarodowych łańcuchów dostawProfessor Janusz Neider
Jordan Rojas Hermes, MSc20.10.2016 Optimization of logistics and economic processes in the international removals industryProfessor Włodzimierz Rydzkowski
Kaliszewski Adam, MSc22.02.2018 Konkurencyjność morskich terminali kontenerowych w PolsceHanna Klimek,  Associate Professor
Kędzior-Laskowska Małgorzata, PhD28.09.2006 18.01.2018Kształtowanie jakości na europejskim rynku usług transportu drogowego ładunkówProfessor Danuta Rucińska
Kochaniak Ewelina, MSc17.11.2016 Dekompozycja kapitałowa przedsiębiorstw jako przyczyna ich ekonomicznej upadłości. Studium na przykładzie działalności transportowejProfessor Krzysztof Szałucki
Kolarov Yavor, PhD19.09.201318.05.2017Economic aspects of energy policies supporting sustainable developmentJacek Zaucha, Associate Professor
Kunz Waldemar, PhD14.05.2015 02.06.2016Innowacje jako czynnik rozwoju ekonomiczno-społecznego polskich gminProfessor Jan Burnewicz
Łapacz Danuta, PhD13.06.2013 14.09.2017Ekonomiczne skutki barier prawnych w działalności małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych w Polsce na przykładzie branży budowlanejDorota Simpson, Associate Professor
Łysik Aleksandra, PhD29.03.2015 22.09.2016Skuteczność instrumentów ekonomicznych w zwalczaniu źródeł międzynarodowego terroryzmuDorota Simpson, Associate Professor
Matusiewicz Maria, PhD19.11.2015 23.02.2017Optymalizacja procesów dystrybucji w miastach o zabudowie historycznej na przykładzie miasta GdańskaProfessor Włodzimierz Rydzkowski
Mazanowska Ewa, MSc 26.06.2014 Ocena dysfunkcji procesu motywowania w ujęciu ekonomii behawioralnejDorota Simpson, Associate Professor
Mąkólska-Tenold Maria, MSc19.10.2017 Advancing a green urban economy - implementation and challenges of sustainability governance in different citiesMonika Bąk, Associate Professor
Mieczkowska Gabriela, MSc12.12.2013 The implementation of Islamic banking instruments into European banking system of Denmark and LuxemburgMarian Turek, Associate Professor
Miłosz Agnieszka, MSc25.02.2016 Strategiczna analiza i synteza funkcjonowania przedsiębiorstw użyteczności publicznej transportuProfessor Krzysztof Szałucki
Neumann Lilia, MSc14.12.2017 Modele bankowości skierowanej do małych i średnich przedsiębiorstwPrzemysław Kulawczuk, Associate Professor
Patra Ewa, MSc26.06.2014 Rozwój wykorzystania nietypowych form zatrudnienia jako element kształtowania elastyczności rynku pracy w PolsceDorota Simpson, Associate Professor
Potrykus-Czapp, MSc22.06.2017 Bariery wejścia przedsiębiorstw branży budowlanej działających w Polsce na rynki krajów skandynawskichDorota Simpson, Associate Professor
Powiada-Kurek Anna, PhD19.05.2017 18.01.2018Wzrost gospodarczy a jakość życia w małych państwach arabskich Zatoki Perskiej w latach 1970-2013Professor Ewa Oziewicz
Sitz-Kuleszo Joanna, MSc09.05.2013 Ocena procesu internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw branży meblarskiej na rynkach skandynawskichDorota Simpson, Associate Professor
Spangenberg Eugen, MSc17.11.2016 Transition to sustainable freight transport in the Baltic Sea Region - challenges for container shippingMonika Bąk, Associate Professor
Szczepanik Paweł, PhD 24.03.2016 15.12.2016Polemika wokół pomiaru stóp zwrotu w Otwartych Funduszach Emerytalnych i wskaźników waloryzacji w ZUSDariusz Filar, Associate Professor
Szmelter Agnieszka, MSc
13.06.2013 Determinanty kształtowania strategii logistycznych w światowym przemyśle motoryzacyjnymHenryk Woźniak, Associate Professor
Szpytma Jakub, MSc28.04.2016 Solving the retirement crisis - the US 401 (k) plan experience and its applicability in PolandDariusz Filar, Associate Professor
Szyc Rafał, MSc20.10.2016 Transport samochodowy w świetle współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem regionu kościersko-kartuskiegoProfessor Krystyna Wojewódzka-Król
Śpiewak Ewelina, PhD09.05.2013 14.12.2017Migracje zewnętrzne mieszkańców z województwa pomorskiego. (Ze szczególnym uwzględnieniem preferencji migracyjnych studentów)Professor Anna Zielińska-Głębocka
Śpiewak Rafał, MSc Eng.18.01.2018 Determinanty efektywności inwestycyjnej systemów fotowoltaicznych na rynku energii elektrycznejHenryk Woźniak, Associate Professor
Thomas Solomon, MSc22.01.2015 Four gap model for the establishment of sustainable development in Nigeria in the 21st centuryTeresa Kamińska, Associate Professor
Tuszyński Michał, PhD14.04.2016 20.04.2017Wpływ dostępności transportowej na rozwój gminy na przykładzie Gdyni w latach 2003-2013Professor Włodzimierz Rydzkowski
Warczak Mirosław, MSc17.11.2016 Kształtowanie polityki budżetowej gmin wiejskich w Polsce (na przykładzie Gminy Liniewo)Henryk Ćwikliński, Associate Professor
Wilusz Violetta, MSc24.03.2016 Systemy audytorskie organizatorów przewozów samochodowych w warunkach obowiązywania zasad interaktywnej polityki transportowej PolskiProfessor Krzysztof Szałucki
Żaguń Ewelina, MSc22.09.2016 Publiczne instrumenty zwrotne dla małych i średnich przedsiębiorstwMarek Szczepaniec, Associate Professor