MSc Monika Szczęsna-Marek

Posted on 2019-02-01

Initiation of PhD conferment procedure: January 31st, 2019

The title of PhD thesis: Wspieranie innowacji społecznych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Field of studies: Economics sciences
Discipline: Economics
Area of studies: Social studies

Supervisor: Jacek Zaucha, Associate Professor

Reviewers:

Acceptance of the PhD thesis for public defense:

Summary:

Reviews:

Announcement of the public PhD thesis defense:

Acceptance of the public PhD thesis defense:

Awarding the degree of doctor in economics: