MSc Krzysztof Grablewski

Posted on 2019-02-01

Initiation of PhD conferment procedure: January 31st, 2019

The title of PhD thesis: Zatrudnienie wspomagane jako instrument aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego)

Field of studies: Economics sciences
Discipline: Economics
Area of studies: Social studies

Supervisor: Krystyna Gawlikowska-Heuckel, Associate Professor

Reviewers:

Acceptance of the PhD thesis for public defense:

Summary:

Reviews:

Announcement of the public PhD thesis defense:

Acceptance of the public PhD thesis defense:

Awarding the degree of doctor in economics: