MSc Anna Sperska

Posted on 2018-04-19

Initiation of PhD conferment procedure: April 19th, 2018

The title of PhD thesis: Pomiar efektów działań marketingowo-sprzedażowych na rynku usług Business to Business. Implikacje dla konkurencyjności polskich przedsiębiorstw spedycyjnych.

Field of studies: Economics sciences
Discipline: Economics
Area of studies: Social studies

Supervisor: Joanna Pietrzak, Associate Professor

Auxiliary supervisor: Tomasz Czuba, PhD

Reviewers:

Acceptance of the PhD thesis for public defense:

Summary:

Reviews:

Announcement of the public PhD thesis defense:

Acceptance of the public PhD thesis defense:

Awarding the degree of doctor in economics: