MSc Katarzyna Andruszkiewicz-Badura

Posted on 2016-10-23

Initiation of PhD conferment procedure: October 20th, 2016

The title of PhD thesis: Determinanty postępowania nabywców na rynku komercyjnych usług edukacyjnych na poziomie szkolnictwa wyższego

Field of studies: Economics sciences
Discipline: Economics
Area of studies: Social studies

Supervisor: Anna Maria Nikodemska-Wołowik, Associate Professor

Reviewers:


Acceptance of the PhD thesis for public defense: 

Summary: Polish version, English version

Reviews:

Announcement of the public PhD thesis defense: 

Acceptance of the public PhD thesis defense:

Awarding the degree of doctor in economics: