MSc Anna Fornalska-Skurczyńska

Posted on 2016-06-04

Initiation of PhD conferment procedure: June 2nd, 2016

The title of PhD thesis: Determinanty działalności eksportowej w świetle najnowszych teorii handlu międzynarodowego

Field of studies: Economics sciences
Discipline: Economics
Area of studies: Social studies

Supervisor: Stanisław Umiński, Associate Professor

Auxiliary supervisor: Tomasz Brodzicki, PhD

Reviewers:


Acceptance of the PhD thesis for public defense:

Summary: Polish version, English version

Reviews:

Announcement of the public PhD thesis defense:

Acceptance of the public PhD thesis defense:

Awarding the degree of doctor in economics: