MSc Małgorzata Jarocka

Posted on 2015-04-18

Initiation of PhD conferment procedure: March 19th, 2015

The title of PhD thesis: Dysfunkcyjność kapitałów pracujących polskich przedsiębiorstw użyteczności publicznej transportu w warunkach realizacji programowanych inwestycji innowacyjnych

Field of studies: Economics sciences
Discipline: Economics
Area of studies: Social studies

Supervisor: Professor Krzysztof Szałucki

Auxiliary supervisor: Beata Majecka, Associate Professor

Reviewers:


Acceptance of the PhD thesis for public defense:

Summary: Polish version, English version

Reviews:

Announcement of the public PhD thesis defense:

Acceptance of the public PhD thesis defense:

Awarding the degree of doctor in economics: