MSc Ewa Patra

Posted on 2015-04-18

Initiation of PhD conferment procedure: June 26th, 2014

The title of PhD thesis: Rozwój wykorzystania nietypowych form zatrudnienia jako element kształtowania elastyczności rynku pracy w Polsce

Field of studies: Economics sciences
Discipline: Economics
Area of studies: Social studies

Supervisor: Dorota Simpson, Associate Professor

Auxiliary supervisor: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil, PhD

Reviewers:

Acceptance of the PhD thesis for public defense:

Summary:

Reviews:

Announcement of the public PhD thesis defense:

Acceptance of the public PhD thesis defense:

Awarding the degree of doctor in economics: