Obrona doktorska mgr Agnieszki Ważnej

Opublikowano 26 października 2019 roku

 

 

W dniu 25 września 2019 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Ważnej

na temat: 

„Ekonomiczna wartość czasu w transporcie pasażerskim”.

 

Promotorem pracy była dr hab. Monika Bąk, prof. UG.

Recenzentami w przewodzie doktorskim byli:

  • prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski (Uniwersytet Gdański)
  • dr hab. Piotr Rosik, prof. nadzwyczajny (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk)

Komisja przyjęła obronę rozprawy doktorskiej.  

W dniu 26 września 2019 r. Rada Wydziału Ekonomicznego podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, i wyróżnieniu rozprawy doktorskiej.


 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!