Obrona doktorska mgr. Rafała Janika

Opublikowano 25 października 2019 roku

 

 

W dniu 23 września 2019 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Janika

na temat: 

„Rola rekomendacji giełdowych w kształtowaniu cen akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”.

 

Promotorem pracy był dr hab. Leszek Czerwonka, prof. UG.

Recenzentami w przewodzie doktorskim byli:

  • dr hab. Marek Kunasz, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
  • dr hab. Wawrzyniec Michalczyk, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Komisja przyjęła obronę rozprawy doktorskiej.  

W dniu 26 września 2019 r. Rada Wydziału Ekonomicznego podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, i wyróżnieniu rozprawy doktorskiej.


 





Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!