Uchwała Nr 146/13/WE UG

Uchwała Nr 146/13/WE UG z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Gabrieli Mieczkowskiej

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 84 poz. 455), po wysłuchaniu opinii opiekuna naukowego prof. WSB, dr hab. Mariana Turka podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Gabrieli Mieczkowskiej pt. „The implementation of Islamic banking instruments into European banking system of Denmark and Luxemburg”.

Przy obecności 30 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 27 osób, 2 osoby głosowały „przeciwnie” i 1 osoba „wstrzymała się” od głosowania.


Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski