Uchwała Nr 27/20/RDEif

Uchwała Nr 27/20/RDEif
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 20 lutego 2020 roku
w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse z dnia 23 stycznia 2020 r.


§ 1


Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego przyjmuje protokół z posiedzenia Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse w dniu 23 stycznia 2020 r.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wynik głosowania jawnego

Uprawnionych obecnych: 20
Głosów ważnych: 20
Głosów nieważnych: 0
   
Głosów oddanych za uchwałą: 20
Głosów oddanych przeciwko uchwale: 0
Głosów wstrzymujących się: 0
Przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego