Pracownicy Wydziału Ekonomicznego UG


stanowisko: profesor zwyczajny, pok: 103, telefon: 58-523-1316, e-mail: krystyna.wojewodzka-krol@ug.edu.pl

stanowisko: profesor zwyczajny, pok: 135, telefon: 58-523-1342, e-mail: olgierd.wyszomirski@ug.edu.pl