dr Anna Golejewska

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1244
tel. sekretariat:
1370
nr pokoju:
212
WWW:
Inne funkcje:
Informacje dla studentów

Termin egzaminu poprawkowego dla studentów stacjonarnych z Gospodarki Regionalnej został wyznaczony na wtorek, 3 września, godzina 10.00, pokój 212. Egzamin poprawkowy będzie w formie ustnej.

 

Termin egzaminu poprawkowego dla studentów niestacjonarnych z Gospodarki Regionalnej został wyznaczony na sobotę, 14 września, godzina 11.00, pokój 212. Egzamin poprawkowy będzie w formie ustnej.

Seminarium magisterskie
Innowacyjne regiony i klastry
PDW System wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce. Kierowanie projektem.
seminarium licencjackie
Understanding, managing and financing innovation processes
Gospodarka regionalna
Gospodarka regionalna - wykład, niestacjonarne
Innoregiony
Project Management