dr Dorota Książkiewicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1382
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
102
WWW:
Inne funkcje:

Koordynator Pomarańczowej Akademii Uni-Logistics. (http://ekonom.ug.edu.pl/web/pomaranczowaakademia/index.html?lang=pl&ao=o_projekcie).

Współzałożycielka i manager projektów Young Experts Group oraz SSIL - Safety & Security in Logistics,przedstawicielka UG w ramach Polskiej Platformy LNG. Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej TRANSOPOT.

Wykładowca zabezpieczył plik hasłem, wprowadź hasło: