prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski

jednostka:
stanowisko:
profesor zwyczajny
funkcja:
telefon:
58-523-1343
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
102
WWW:
Inne funkcje:
Kariera
 • 1969 - magister ekonomii
 • 1973 - doktor nauk ekonomicznych
 • 1986 - doktor habilitowany nauk ekonomicznych
 • 1988 - docent
 • 1992 - profesor nadzwyczajny
 • 1997 - tytuł profesorski
 • 2001 - profesor zwyczajny

 

Publikacje

W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król: Współczesne problemy polityki transportowej, PWE, Warszawa 1997.

W. Grzywacz, K. Wojewódzka-Król, W. Rydzkowski: Polityka transportowa, Wyd. UG, Gdańsk 2006.

Transport, wyd. V, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, PWN, Warszawa 2009.

W. Rydzkowski: Usługi Logistyczne, w: Logistyka, red. D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak, Wyd. ILiM, Poznań 2009.

Usługi logistyczne, wyd. II, red. W. Rydzkowski, Wyd. ILiM, Biblioteka Logistyka, Poznań 2007.

K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, W. Rydzkowski, Transport wodny śródlądowy, Wyd. UG, Gdańsk 2007.

W. Rydzkowski: Rynek usług logistycznych, w: Logistyka w Polsce, Raport 2007, , red. I. Fechner, G. Szyszka, Wyd. ILiM, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008. 

Zainteresowania
 • Polityka transportowa
 • Ekonomika transportu
 • Zarządzanie logistyczne
 • Logistyka międzynarodowa
 • Transport w obsłudze ruchu turystycznego
 • Współczesne teorie ekonomiczne

 

Inne
 • Członek Komitetu Współpracy ze Stałym Międzynarodowym Stowarzyszeniem Kongresów Żeglugi w Brukseli
 • Prezes, Członek Prezydium i Zarządu oddziału PTE w Gdańsku
 • Wiceprezes Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Logistycznego
 • Przewodniczący Rady Programowo-Naukowej czasopisma "Rynek Kolejowy"
 • Przewodniczący Rady Programowej czasopisma "Logistyka"
 • Członek Editorial Review Board czasopisma "The International Journal of Logistics Management"
 • Czlonek Zespołu Doradczego Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
 • Członek Rady Naukowej ds. kolei dużych prędkości
 • Nagroda Prezesa PTE za najlepszy podręcznik akademicki 2002 r.
 • Nagroda Ministra Edukacji i Sportu za podręcznik "Polityka Transportowa"
 • Nagrody Rektora UG
 • Przewodniczący i członek rad nadzorczych szeregu przedsiębiorstw transportowych