prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król

jednostka:
stanowisko:
profesor zwyczajny
funkcja:
kierownik studium
telefon:
58-523-1316
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
103
WWW:
Inne funkcje:

Kierownik, obecnie koordynator  Studiów Podyplomowych "Transport i Logistyka", 

Kariera
 • Profesor zwyczajny zatrudniony  na Wydziale Ekonomicznym UG -tytuł profesora  od 1997r.
Publikacje

Książki:

 1. Krystyna Wojewódzka-Król (red.): Innowacje w transporcie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021.
 2. K.Wojewódzka-Król, R.Rolbiecki: Infrastruktura transportu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
 3. K.Wojewódzka-Król, R.Rolbiecki: Socio-economic impact of the development of the lower Vistula. Społeczno-ekonomiczne skutki zagospodarowania dolnej Wisły. Acta Energetica, Gdańsk 2017.
 4. Transport.Nowe wyzwania.Pod red. K.Wojewódzkiej-Król i E.Załogi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
 5. K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki: Transport wodny śródlądowy. Funkcjonowanie i rozwój. Wydawnictwo UG, Gdańsk 2014.

 6. K.Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki: Polityka rozwoju transportu.Wydawnictwo UG. Gdańsk 2013
 7. K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki: Infrastruktura transportu. Wydawnictwo UG, Gdańsk 2011.

 8. K. Wojewódzka-Król: Infrastruktura transportu drogowego. (W:) Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Praca zbiorowa pod red. B. Liberadzkiego i L. Mindura, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Warszawa 2006

 9. K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki: Transport wodny śródlądowy. (W:) Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Praca zbiorowa pod red. B. Liberadzkiego i L. Mindura, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Warszawa 2006

 10. Transport. Praca zbiorowa pod red. K. Wojewódzkiej-Król i W.Rydzkowskiego. PWN, Warszawa 2007

 11. K. Wojewódzka-Król, W. Rydzkowski, W. Grzywacz: Polityka transportowa. Wydawnictwo UG,   Gdańsk 2006.

 12. Rozwój infrastruktury transportu. Praca zbiorowa pod red. K.Wojewódzkiej-Król. Wydawnictwo UG, Gdańsk 1999, 2002.

 13. W. Rydzkowski, K.Wojewódzka-Król: Współczesne problemy polityki transportowej. PWE, Warszawa 1997 

 14. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król: Developments and Challenges of the Transport-Forwarding-Logistcs Industry in the Process of Integration of Poland with the EU

Inne:

 

 

Wojewódzka-Król Krystyna, Rolbiecki Ryszard: Infrastruktura transportu: Europa, Polska - teoria i praktyka, 2018, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-19690-5, 455 s.

 Wojewódzka-Król Krystyna: Infrastruktura transportu przyszłości - tendencje rozwoju, problemy i możliwości ich łagodzenia, w: Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Liberadzkiemu oraz Katedrze Transportu SGH z okazji 50-lecia jej istnienia / Marciszewska Elżbieta, Paprocki Wojciech ( red. ), 2018, ISBN 978-83-8030-246-4, ss. 165-179

 Wojewódzka-Król Krystyna, Rolbiecki Ryszard: Innovative solutions for inland waterway transport, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, vol. 80, 2018, ss. 245-255, DOI:10.26881/etil.2018.80.25

Wojewodzka_Krol_Krystyna_Rolbiecki_Ryszard_Innovative_solutions_2018.pdf / 1,5 MB

 Wojewódzka-Król Krystyna: Kompleksowe zagospodarowanie dróg wodnych a środowisko, w: Gospodarka Wodna, nr 8, 2018, ss. 229-233

 Wojewódzka-Król Krystyna: Transport wodny śródlądowy a środowisko w: Zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce 2018, 84-89 s., 2018, Global Compact Network Poland , raport naukowo-badawczy

 Wojewódzka-Król Krystyna: Dylematy zrównoważonego rozwoju infrastruktury transportu w Polsce, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, nr 63, 2017, ss. 93-102

 Wojewódzka-Król Krystyna: Kompleksowe zagospodarowanie dolnej Wisły a rozwój zrównoważony, 2017, Konferencja Naukowa TranSopot 2017 "Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku" 2017, referat wygłoszony

 Wojewódzka-Król Krystyna: Kompleksowe zagospodarowanie dolnej Wisły a rozwój zrównoważony, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, nr 74, 2017, ss. 445-455

 Wojewódzka-Król Krystyna: Macroeconomic effects of inland waterways development, w: Transport Economics and Logistics, vol. 69, 2017, ss. 105-112, DOI:10.5604/01.3001.0010.5566

 Wojewódzka-Król Krystyna: Nowe koncepcje złagodzenia problemów rozwoju infrastruktury transportu w Polsce, w: Problemy Transportu i Logistyki, nr 3 (39), 2017, ss. 59-70, DOI:10.18276/ptl.2017.39-06

 Wojewódzka-Król Krystyna: Przesłanki kompleksowego zagospodarowania dolnej Wisły, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, nr 62, 2017, ss. 317-327

Wojewódzka-Król Krystyna, Rolbiecki Ryszard: Rozwój transportu wodnego śródlądowego na zapleczu portów morskich - ważne i aktualne wyzwanie, w: Problemy Transportu i Logistyki, nr 1 (37), 2017, ss. 285-295, DOI:10.18276/ptl.2017.37-15

Wojewódzka-Król Krystyna, Rolbiecki Ryszard: Społeczno-ekonomiczne skutki zagospodarowania dolnej Wisły, 2017, Energa SA, ISBN 978-83-945413-0-9, 652 s.

Wojewódzka-Król Krystyna, Rolbiecki Ryszard: Strategiczne znaczenie dolnej Wisły dla międzynarodowej drogi wodnej E70, w: Gospodarka Wodna, nr 8, 2017, ss. 238-241

Wojewódzka-Król Krystyna, Rolbiecki Ryszard: Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej w Polsce, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, nr 63, 2017, ss. 41-54

Wojewódzka-Król Krystyna, Załoga Elżbieta ( red. ): Transport : nowe wyzwania, 2017, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-19587-8, 695 s.

Wojewódzka-Król Krystyna, Rolbiecki Ryszard: Transport kombinowany kontenerów na Dolnej Wiśle, w: Współczesna Gospodarka, vol. 8, nr 2, 2017, ss. 37-47

Wojewódzka-Król Krystyna: Transport wodny śródlądowy w świetle idei zrównoważonego rozwoju, w: Współczesna polityka transportowa / Rydzkowski Włodzimierz ( red. ), 2017, ISBN 978-83-208-2282-3, ss. 225-252

Wojewódzka-Król Krystyna: Transport wodny śródlądowy w świetle idei zrównoważonego rozwoju transportu, w: Gospodarka Wodna, nr 11, 2017, ss. 343-347

Wojewódzka-Król Krystyna: Dolna Wisła - niewykorzystany potencjał, w: Żegluga śródlądowa - Odra : w ramach Programu Żegluga Śródlądowa 2015-2020 / Wyszkowski Kamil, Kolano Łukasz ( red. ), 2016, Global Compact Poland, ISBN 978-83-940527-9-9, ss. 116-119

Wojewódzka-Król Krystyna: Dolna Wisła w świetle współczesnych problemów rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, 2016, XIII Międzynarodowa Konferencja Euro-Trans 2016 "Transport, wzrost i rozwój" 2016, referat wygłoszony

Wojewódzka-Król Krystyna: Dolna Wisła w świetle współczesnych problemów rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, w: Problemy Transportu i Logistyki, nr 34, 2016, ss. 209-218, DOI:10.18276/ptl.2016.34-20

Wojewódzka-Król Krystyna: Dolna Wisła w świetle współczesnych problemów rozwoju społeczno-gospodarczego Polski , w: Transport, wzrost i rozwój = Transport growth and development: Euro-Trans 2016, Szczecin, 19-20 września 2016, 2016, Euro-Trans, ISBN 978-83-7518-794-6, ss. 171-172

Wojewódzka-Król Krystyna: Infrastruktura transportu w Polsce : sukcesy, problemy, kierunki rozwoju, w: Global Compact Yearbook 2016/17 : sustainable developement goals for Poland, 2016, ISBN 978-83-946251-1-5, ss. 180-181

 Wojewódzka-Król Krystyna, Załoga Elżbieta, Niedzielski Piotr: Nowe wyzwania stojące przed transportem, w: Transport : nowe wyzwania / Wojewódzka-Król Krystyna, Załoga Elżbieta ( red. ), 2016, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-18462-9, ss. 11-49

 Wojewódzka-Król Krystyna: Ochrona przeciwpowodziowa jako warunek zagospodarowania dolnej Wisły, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, nr 60, 2016, ss. 23-34

 Wojewódzka-Król Krystyna: Perspektywiczne kierunki rozwoju polskich dróg wodnych w świetle inicjatyw Sekretarza Generalnego ONZ i polityki transportowej UE, 2016, Debata w ramach konferencji Transport Week: Propelling Baltic Market "Europejskie korytarze transportowe szansą na rozwój polskiej gospodarki i większą integrację z rynkami wschodniej i zachodniej Europy - wyzwania i potrzeby" Global Compact Poland 2016, referat wygłoszony

 Wojewódzka-Król Krystyna, Engelhardt Juliusz: Proces dostosowania infrastruktury transportu do wymagań europejskich, w: Transport : nowe wyzwania / Wojewódzka-Król Krystyna, Załoga Elżbieta ( red. ), 2016, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-18462-9, ss. 427-487

 Wojewódzka-Król Krystyna, Załoga Elżbieta: Przedmowa do wydania szóstego, w: Transport : nowe wyzwania / Wojewódzka-Król Krystyna, Załoga Elżbieta ( red. ), 2016, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-18462-9, ss. 9-10

 Wojewódzka-Król Krystyna, Rolbiecki Ryszard: Przesłanki turystycznego wykorzystania dolnej Wisły, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, nr 60, 2016, ss. 47-58

 Wojewódzka-Król Krystyna: Rozwój technologii intermodalnych, w: Transport : nowe wyzwania / Wojewódzka-Król Krystyna, Załoga Elżbieta ( red. ), 2016, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-18462-9, ss. 488-508

 Wojewódzka-Król Krystyna: Sopocka szkoła ekonomiki transportu, 2016, XIII Międzynarodowa Konferencja Euro-Trans 2016 "Transport, wzrost i rozwój" 2016, referat wygłoszony

 Wojewódzka-Król Krystyna: Sopocka szkoła ekonomiki transportu, w: Transport, wzrost i rozwój = Transport growth and development: Euro-Trans 2016, Szczecin, 19-20 września 2016, 2016, Euro-Trans, ISBN 978-83-7518-794-6, ss. 173-174

Wojewódzka-Król Krystyna: Sopocka szkoła ekonomiki transportu, w: Problemy Transportu i Logistyki, nr 34, 2016, ss. 49-56, DOI:10.18276/ptl.2016.34-05,

Wojewódzka-Król Krystyna: Społeczno-ekonomiczne efekty kompleksowego zagospodarowania dolnej Wisły, 2016, Konferencja Naukowo-Samorządowa "Kaskadyzacja Dolnej Wisły - szansa czy zagrożenie" 2016, referat wygłoszony

Wojewódzka-Król Krystyna, Rolbiecki Ryszard: Społeczno-ekonomiczne efekty kompleksowego zagospodarowania dolnej Wisły, w: Gospodarka Wodna, nr 8, 2016, ss. 225-228

Wojewódzka-Król Krystyna: Społeczno-ekonomiczne przesłanki oraz rachunek kosztów i korzyści kompleksowego zagospodarowania dolnej Wisły, 2016, IV Naukowo-samorządowa Konferencja "Gospodarka Wodna w dobie zmian klimatu" 2016, referat wygłoszony

Wojewódzka-Król Krystyna: Społeczno-ekonomiczne skutki zagospodarowania dolnej Wisły, 2016, Sesja plenarna Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie gospodarki wodnej regionu 2016, referat wygłoszony

 Wojewódzka-Król Krystyna: Struktura gałęziowa systemów transportowych, w: Transport : nowe wyzwania / Wojewódzka-Król Krystyna, Załoga Elżbieta ( red. ), 2016, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-18462-9, ss. 404-427

 Wojewódzka-Król Krystyna, Załoga Elżbieta ( red. ): Transport : nowe wyzwania, 2016, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-18462-9, 695 s.

 Wojewódzka-Król Krystyna: Infrastrukturalne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju transportu w Polsce, 2015, Konferencja Naukowa TranSopot 2015 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku 2015, referat wygłoszony

 Wojewódzka-Król Krystyna: Infrastrukturalne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju transportu w Polsce, w: Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów , nr 3, 2015, ss. 5315-5323

 Wojewódzka-Król Krystyna: Rozwój infrastruktury transportu w Polsce po wstąpieniu do UE, w: Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów , nr 1, 2015, ss. 13-17

 Wojewódzka-Król Krystyna: Rynek usług transportu wodnego śródlądowego, w: Rynek usług transportowych w Polsce : teoria i praktyka / Rucińska Danuta ( red. ), 2015, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, ISBN 978-83-208-2201-4, ss. 324-355

 Wojewódzka-Król Krystyna: Skutki rezygnacji z rozwoju śródlądowych dróg wodnych, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki, nr 30, 2015, ss. 129-140, DOI:10.18276/ptl.2015.30-10

 Wojewódzka-Król Krystyna: Społeczno-ekonomiczne efekty zagospodarowania dolnej Wisły, 2015, Międzynarodowa konferencja "Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych" 2015, referat wygłoszony

 Wojewódzka-Król Krystyna: Społeczno-ekonomiczne przesłanki rozwoju transportu wodnego śródlądowego na Wiśle, w: Żegluga śródlądowa - Wisła / Chilmon Agnieszka [i in.] ( red. ), 2015, Global Compact Poland, ISBN 978-83-940572-3-7, ss. 180-185

 Wojewódzka-Król Krystyna: Transport a rozwój regionalny, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, nr 55, 2015, ss. 57-67

 Wojewódzka-Król Krystyna, Rolbiecki Ryszard: Transport wodny śródlądowy w obsłudze przewozów intermodalnych, w: Przewozy intermodalne / Rydzkowski Włodzimierz ( red. ), Biblioteka Logistyka, 2015, Instytut Logistyki i Magazynowania, ISBN 978-83-63186-05-0, ss. 137-158

 Wojewódzka-Król Krystyna: Uwarunkowania rozwoju przewozów intermodalnych w żegludze śródlądowej, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, nr 55, 2015, ss. 7-16

 Wojewódzka-Król Krystyna: [Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej - recenzja], w: Infrastruktura Transportu, 2014

 Wojewódzka-Król Krystyna: Atrakcyjność ekonomiczna transportu wodnego śródlądowego, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, nr 50, 2014, ss. 19-29

 Wojewódzka-Król Krystyna: Elżbieta Załoga, Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej. Recenzja monografii, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki, nr 25, 2014, ss. 205-208

 Wojewódzka-Król Krystyna: Inland water transport in the light of contemporary social and economic problems, w: Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie, nr 37 (109), 2014, ss. 89-94

Wojewódzka-Król Krystyna: Problemy dostosowania transportu ładunków w Polsce do standardów UE, w: Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów , nr 2, 2014, ss. 8-12

 Wojewódzka-Król Krystyna: Problemy zrównoważonego rozwoju transportu w Polsce, w: Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów , nr 2, 2014, ss. 381-388

 Wojewódzka-Król Krystyna, Rolbiecki Ryszard: Przesłanki wykorzystania transportu wodnego śródlądowego w Polsce w świetle tendencji europejskich, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, nr 50, 2014, ss. 31-42

 Wojewódzka-Król Krystyna: Recenzja monografii Elżbiety Załogi, pt. "Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej", w: Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów , nr 1, 2014, ss. 76-77

 Wojewódzka-Król Krystyna: Śródlądowa alternatywa : z prof. dr hab. Krystyną Wojewódzką-Król z Katedry Polityki Transportowej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego rozmawia Piotr Frankowski, w: Namiary na Morze i Handel, vol. 19, nr 16, 2014, ss. 7-8

 Wojewódzka-Król Krystyna, Rolbiecki Ryszard: Technologie w transporcie wodnym śródlądowym, w: Technologie transportowe / Mindur Leszek ( red. ), 2014, Instytut Technologii Eksploatacji, ISBN 978-83-7789-244-2, ss. 167-191

 Wojewódzka-Król Krystyna, Rolbiecki Ryszard: Transport wodny śródlądowy : funkcjonowanie i rozwój, 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-229-8, 303 s.

 Wojewódzka-Król Krystyna: Transport wodny śródlądowy w świetle idei zrównoważonego rozwoju, 2014, VII Pomorski Kongres Obywatelski Energia Pomorzan - skąd ją czerpać i jak z niej korzystać? 2014, referat wygłoszony

 Wojewódzka-Król Krystyna, Rolbiecki Ryszard: Grounds and opportunities for the development of passenger and cargo shipping on the lower Vistula, w: Acta Energetica, vol. 5, nr 2, 2013, ss. 106-112, DOI:10.12736/issn.2300-3022.2013208

 Wojewódzka-Król Krystyna, Rolbiecki Ryszard: Polityka rozwoju transportu, 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-143-7, 221 s.

 Wojewódzka-Król Krystyna: Przewozy kombinowane kolejowo-samochodowe w świetle europejskiej polityki transportowej, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, nr 47, 2013, ss. 7-17

 Wojewódzka-Król Krystyna, Rolbiecki Ryszard: Technologie przewozu ładunków w transporcie wodnym śródlądowym, w: Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów , nr 1, 2013, ss. 10-14

 Wojewódzka-Król Krystyna: Transport kolejowy w polityce zrównoważonego rozwoju systemów transportowych w krajach UE, w: Infrastruktura Transportu, nr 2, 2013, ss. 50-53

 Wojewódzka-Król Krystyna: Transport wodny śródlądowy w obsłudze kontenerowych obrotów portów morskich, w: Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów , nr 5, 2013, ss. 17-20

 Wojewódzka-Król Krystyna: Czynniki wpływające na popyt na przewozy drogami wodnymi śródlądowymi, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, nr 43, 2012, ss. 29-40

 Wojewódzka-Król Krystyna: Polski rynek usług transportu wodnego śródlądowego, w: Polski rynek usług transportowych : funkcjonowanie, przemiany, rozwój / Rucińska Danuta ( red. ), 2012, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, ISBN 978-83-208-1998-4, ss. 240-269

 Wojewódzka-Król Krystyna: Polski transport w świetle założeń Białej Księgi UE z 2011, w: Problemy Transportu i Logistyki, nr 18, 2012, ss. 279-293

 Wojewódzka-Król Krystyna: Śródlądowy transport wodny w Polsce w świetle europejskiej polityki transportowej, w: Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów , nr 1, 2012, ss. 9-14

 Wojewódzka-Król Krystyna: Zrównoważony rozwój infrastruktury transportu w Białej Księdze z 2011 r., w: Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów , nr 2, 2012, ss. 301-308

 Wojewódzka-Król Krystyna, Rolbiecki Ryszard: Gałęziowa produktywność infrastruktury a polityka transportowa, w: Infrastruktura Transportu, nr 1, 2011, ss. 34

Wojewódzka-Król Krystyna: Infrastruktura transportu, w: Usługi logistyczne : teoria i praktyka / Rydzkowski Włodzimierz ( red. ), 2011, Instytut Logistyki i Magazynowania, ISBN 978-83-87344-89-4, ss. 119-152

 Wojewódzka-Król Krystyna: Infrastruktura transportu wobec współczesnych wyzwań, w: Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów , nr 1, 2011, ss. 7-12

 Wojewódzka-Król Krystyna: Inland waterway transport in the concept of sustainable development, w: Revitalization of the planned Polish section of the International Waterway E 70 (Oder/Warta/Noteć rivers/Bydgoski Canal/Brda/Vistula/Nogat rivers/Jagielloński Canal/Szkarpawa river/Vistula Lagoon) / Frankowski Piotr, Czasnojć Michał, Rybczyński Mirosław, 2011, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL, Dmochowski, Sobczyk, ISBN 978-83-7518-375-7, ss. 68-73

 Wojewódzka-Król Krystyna: Koleje dużych prędkości w europejskiej polityce transportowej, w: Problemy Kolejnictwa, nr 153, 2011, ss. 203-215

 Wojewódzka-Król Krystyna: Koleje dużych prędkości w świetle polityki zrównoważonego rozwoju transportu, w: Przegląd Komunikacyjny, nr 3-4, 2011, ss. 36-41

 

Wojewódzka-Król Krystyna: Problemy rozwoju infrastruktury dróg wodnych śródlądowych w Polsce w świetle tendencji europejskich, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, nr 41, 2011, ss. 21-31

 Wojewódzka-Król Krystyna: Przewozy kombinowane, w: Usługi logistyczne : teoria i praktyka / Rydzkowski Włodzimierz ( red. ), 2011, Instytut Logistyki i Magazynowania, ISBN 978-83-87344-89-4, ss. 225-251

 Wojewódzka-Król Krystyna: Transport wodny śródlądowy w świetle idei zrównoważonego rozwoju, w: Rewitalizacja planowanego polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej (Odra/Warta/Noteć/Kanał Bydgoski/Brda/Wisła/Nogat/Kanał Jagielloński/Szkarpawa/Zalew Wiślany) / Frankowski Piotr, Czasnojć Michał, Rybczyński Mirosław, 2011, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL, Dmochowski, Sobczyk, ISBN 978-83-7518-367-2, ss. 68-72

 Wojewódzka-Król Krystyna: Współzależności w rozwoju śródlądowych dróg wodnych, w: Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów , nr 6, 2011, ss. 5089-5100

 Wojewódzka-Król Krystyna, Rolbiecki Ryszard: Inteligentne systemy transportowe w świetle europejskiej polityki transportowej, w: Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług, nr 57, 2010, ss. 65-72

 Wojewódzka-Król Krystyna, Rolbiecki Ryszard: Możliwości rozwoju transportu wodnego śródlądowego w Polsce w świetle uwarunkowań infrastrukturalnych, w: Przegląd Komunikacyjny, nr 7-8, 2010, ss. 16-19

 Wojewódzka-Król Krystyna: Problemy rozwoju infrastruktury transportu w Polsce w świetle tendencji unijnych, w: Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów , nr 3, 2010, ss. 18-22

 Wojewódzka-Król Krystyna: Przesłanki i warunki rozwoju przewozów pasażerskich żeglugą śródlądową w Polsce, w: Problemy Transportu i Logistyki, nr 13, 2010, ss. 377-388

 Wojewódzka-Król Krystyna: Rozwój infrastruktury transportu w Polsce - doświadczenia i kierunki zmian w świetle standardów europejskich, w: Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług, nr 60, 2010, ss. 365-372

 

Wojewódzka-Król Krystyna: Transport wodny śródlądowy w świetle idei zrównoważonego rozwoju, w: Inżynieria Morska i Geotechnika, vol. 31, nr 6, 2010, ss. 673-680

 Wojewódzka-Król Krystyna: Czas w procesie rozwoju współczesnej infrastruktury transportu, w: Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług, nr 32, 2009, ss. 181-189

 Wojewódzka-Król Krystyna: New-generation transport infrastructure, w: Innovative perspective of transport and logistics / Burnewicz Jan ( red. ), 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7326-676-6, ss. 144-156

Wojewódzka-Król Krystyna: Rozwój zrównoważony a problemy rozwoju transportu wodnego śródlądowego w Polsce, w: Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów , nr 4, 2009, ss. 16-20

 

 

Zainteresowania

Transport, transport wodny śródlądowy, innowacje w transporcie

Gospodarka wodna, ekologia,

Infrastruktura transportu, innowacje w infrastrukturrze transportu 

Inne
 • Pełnomocnik dziekana  ds.dydaktycznych Katedr Transportu i Logistyki  1990-1996,
 • Koordynator Katedr Transportu i Logistyki w latach 1996-2000,
 • Członek Rady Konsultacyjnej przy Ministrze Transportu i Gospodarki Morskiej 1998,
 • Współzałożyciel  i członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma "Transport i Logistyka",
 • Kierownik Uzupełniających Studiów  Magisterskich  dla absolwentów wyższych szkól nieekonomicznych, 1991-1999,
 • Kierownik studiów podyplomowych Transport i Logistyka od 1992 - 2018, obecnie - koordynator,
 • Tutor zawodu "Spedytor" Kolegium Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego,
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, oddział w Gdańsku - członek Zarządu, Przewodnicząca Okręgowej Olimpiady Ekonomicznej,
 • Członek Rady Naukowej "Przeglądu Komunikacyjnego",
 • Członek Rady Naukowej "Infrastruktury Transportu" 2008-2013
 • Członek Rady ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej przy ministerstwach Transportu, Infrastruktury, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - przedstawiciel UG od 2002 do 2020 r.
 • Członek Komitetu Monitorującego ds. Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego - jako przedstawiciel Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego,
 • Członek Rady Naukowej Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa (CNTK), a następnie Instytutu Kolejnictwa  w latach 2008-2012,
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Morskiego w Gdańsku od 2011 -2019.

Promotor prac doktorskich

 •  Transport samochodowy w świetle współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu kościerskiego 14.05.2020 Rafał Szyc
 •  Rola infrastruktury transportu w budowaniu przewagi konkurencyjnej gałęzi transportu. Studium na przykładzie pasażerskiego transportu kolejowego 2019,05.29 Iwona Okrasińska
 •  Przesłanki i bariery wzrostu znaczenia transportu wodnego w obsłudze potrzeb przewozowych w świetle idei zrównoważonego rozwoju, 14/03/2013, autor rozprawy doktorskiej Anna Jędrzejewska
 • System zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem i jakością a tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa żeglugowego na rynku globalnym, 21/02/2013, 
  autor rozprawy doktorskiej, 
  autor rozprawy doktorskiej Wacław Bielawski
 • Turystyczne wykorzystanie śródlądowej drogi wodnej osią rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie Kanału Elbląskiego, 16/02/2012, 
  autor rozprawy doktorskiej 
  autor rozprawy doktorskiej Cezary Wawrzyński
 • Możliwości rozwiązywania problemów gospodarki wodnej województwa pomorskiego przy udziale funduszy Unii Europejskiej, 20/12/2007, 
  autor rozprawy doktorskiej, 
  autor rozprawy doktorskiej Michał Gruchalski
 • Rola infrastruktury transportu w rozwoju regionalnym, 21/11/2007, 
  autor rozprawy doktorskiej, 
  autor rozprawy doktorskiej Daniel Kaszubowski
 • Przekształcenia w europejskim systemie transportowym a rozwój transportu wodnego śródlądowego w Polsce, 15/02/1996, autor rozprawy doktorskiej  autor rozprawy doktorskiej autor rozprawy doktorskiej Ryszard Rolbiecki