prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król

stanowisko:
profesor zwyczajny
funkcja:
kierownik studium
telefon:
58-523-1316
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
103
WWW:
Inne funkcje:

Kierownik Studiów Podyplomowych "Transport i Logistyka", członek Rady Naukowej "Przeglądu Komunikacyjnego", Rady Naukowej Instytutu Morskiego, Rady Promocji Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, były członek  Komitetu Monitorującego SPO Transport, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Rady Naukowej "Infrastruktury Transportu", Rady Naukowej Instytutu Kolejnictwa,

Kariera
 • Profesor zwyczajny zatrudniony w Katedrze Polityki Transportowej na wydziale Ekonomicznym UG.
Publikacje

Książki:

 1. K.Wojewódzka-Król, R.Rolbiecki: Infrastruktura transportu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
 2. K.Wojewódzka-Król, R.Rolbiecki: Socio-economic impact of the development of the lower Vistula. Społeczno-ekonomiczne skutki zagospodarowania dolnej Wisły. Acta Energetica, Gdańsk 2017.
 3. Transport.Nowe wyzwania.Pod red. K.Wojewódzkiej-Król i E.Załogi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
 4. K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki: Transport wodny śródlądowy. Funkcjonowanie i rozwój. Wydawnictwo UG, Gdańsk 2014.

 5. K.Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki: Polityka rozwoju transportu.Wydawnictwo UG. Gdańsk 2013
 6. K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki: Infrastruktura transportu. Wydawnictwo UG, Gdańsk 2011.

 7. K. Wojewódzka-Król: Infrastruktura transportu drogowego. (W:) Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Praca zbiorowa pod red. B. Liberadzkiego i L. Mindura, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Warszawa 2006

 8. K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki: Transport wodny śródlądowy. (W:) Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Praca zbiorowa pod red. B. Liberadzkiego i L. Mindura, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Warszawa 2006

 9. Transport. Praca zbiorowa pod red. K. Wojewódzkiej-Król i W.Rydzkowskiego. PWN, Warszawa 2007

 10. K. Wojewódzka-Król, W. Rydzkowski, W. Grzywacz: Polityka transportowa. Wydawnictwo UG,   Gdańsk 2006.

 11. Rozwój infrastruktury transportu. Praca zbiorowa pod red. K.Wojewódzkiej-Król. Wydawnictwo UG, Gdańsk 1999, 2002.

 12. W. Rydzkowski, K.Wojewódzka-Król: Współczesne problemy polityki transportowej. PWE, Warszawa 1997 

 13. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król: Developments and Challenges of the Transport-Forwarding-Logistcs Industry in the Process of Integration of Poland with the EU

Zainteresowania
Inne