dr Joanna Krupska

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1146
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
231
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

czwartek

I tydzień 13:00-13:30,

II tydzień 10:30-11:30; 13:00-13:30