dr Leszek Reszka

stanowisko:
asystent
funkcja:
telefon:
58-523-1351
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
110
Inne funkcje:

Kierownik Studiów podyplomowych: Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej

Opiekun naukowy Naukowego Koła Logistyki

Sekretarz naukowy Konferencji naukowej: Modelowanie procesów i systemów logistycznych

Kariera
 • 22 I 2009 doktor (tytuł pracy doktorskiej: Prognozowanie popytu pierwotnego w systemie wsparcia logistycznego małego przedsiębiorstwa, dyscyplina naukowa: ekonomia, specjalności: logistyka, ekonometria, metody ilościowe)
 • 30 VI 2000 magister (tytuł pracy magisterskiej: Prognoza inflacji dla Polski)
 • 16 VI 1998 licencjat (tytuł pracy licencjackiej: Ekonomika i organizacja gospodarstw ekologicznych)
Publikacje

Wykaz dorobku naukowego dostępny jest tutaj

Zainteresowania
 • Metody ilościowe w logistyce
 • Prognozowanie w systemie wsparcia logistycznego przedsiębiorstwa
 • Optymalizacja procesów logistycznych. pomiar kosztów wsparcia logistycznego
 • Pomiar niezawodności systemów wsparcia logistycznego
 • Pomiar ekonomicznych korzyści z wsparcia logistycznego
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Problematyka drobnej przedsiębiorczości w Polsce
 • Dydaktyka logistyki
Inne

Pełnione funkcje (aktualne):

 • Kierownik Studiów podyplomowych: Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej
 • Członek Wydziałowej Komisji Oceniającej
 • Sekretarz naukowy Konferencji naukowej: Modelowanie procesów i systemów logistycznych
 • Członek Rady Wydziału Ekonomicznego kadencji 2016-2018
 • Planista WE (od 2002 roku)
 • Opiekun naukowy Naukowego Koła Logistyki
 • Recenzent Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej egzaminu dyplomowego w zawodzie technik logistyk
 • Członek Rady Nadzorczej Kolejowych Zakładów Łączności sp. z o.o.

Pełnione funkcje (wcześniejsze):

 • Członek Rady Wydziału Ekonomicznego kadencji 2005-2008, 2008-2012 i 2012-2016
 • Członek Doraźnej Komisji Senackiej ds. Hoteli Asystenckich kadencji 2005-2008
 • Członek Rektorskiej Komisji ds. Hoteli Asystenckich kadencji 2008-2012
 • Członek Komisji Rekrutacyjnej WE UG (V - VII 2001)
 • Opiekun Organizacyjny Naukowego Koła Logistyki UG (II 2001 - X 2005)
 • Ekspert do spraw metod ilościowych w logistyce w Zespole Logistyki i Procesów Transportowych Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk (2011-2014)

Zagraniczne staże naukowe i wizyty studyjne:

 • Wizyta studyjna w University of Zagreb, Faculty of Transport and Traffic Sciences, Zagreb, Chorwacja (III 2019)
 • Wizyta studyjna w University of Žilina, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Žilina, Słowacja (V 2018)
 • Wizyta studyjna w Tomas Bata University, Faculty of Logistics and Crisis Management, Uherské Hradiště, Czechy (IV 2018)
 • Wizyta studyjna w Chalmers University of Technology, Goeteborg, Szwecja (VI 2014)
 • Warsztaty dla doktorantów, European Logistics Association, Francja (VI 2004)
 • Staż naukowy w Park Lane College, Wielka Brytania (V 2003)

Nagrody i wyróżnienia:

 • Brązowy Medal Prezydenta RP za długoletnią służbę (8 III 2016)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za rozprawę doktorską (7 IX 2009)
 • Wyróżnienie pracy doktorskiej (22 I 2009)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za pracę dydaktyczno-organizacyjną na rzecz Wydziału Ekonomicznego (1 X 2005)
 • Nagroda Dyrektora OI PKO BP S.A. (12 XII 2000)