dr Leszek Reszka

stanowisko:
asystent
funkcja:
telefon:
58-523-1351
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
110
Inne funkcje:

Kierownik Studiów podyplomowych: Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej

Opiekun naukowy Naukowego Koła Logistyki

Sekretarz naukowy Konferencji naukowej: Modelowanie procesów i systemów logistycznych

Studia stacjonarne i niestacjonarne

podczas letniej sesji egzaminacyjnej 2018/19

10 czerwca (poniedziałek), godz. 13:30

17 czerwca (poniedziałek), godz. 10:00

27 czerwca (czwartek), godz. 09:30