dr hab. Cezary Mańkowski, prof. UG

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
58-523-1184
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
213A
Inne funkcje:
Informacje dla studentów

E-mail: ekocm@univ.gda.pl 

 

 

  

Controlling in the intern. economic processes IB
Controlling (Facultative)
Sem mgr
Projektowanie w logistyce
BLPM
Kontroling w logistyce
Modelowanie procesów i system. logist.
Logistyka procesów gospodarczych
Zarządzanie Procesami Logistycznymi
WZ Kontroling logistyczny
E-learning Leonardo da Vinci 2003
Bussiness Process Reengineering
Management
Metody opisu systemów gospodarczych
Modelowanie procesów biznesowych w narzędziu ARIS
Studium Podyplomowe SWL