dr Alicja Leszczyńska

stanowisko:
starszy wykładowca
funkcja:
telefon:
58-523-1388
tel. sekretariat:
1345
nr pokoju:
124
WWW:
Inne funkcje:
Kariera
 • 1973 - doktor nauk ekonomicznych
 • 1973-1992 adiunkt - Katedra Ekonomiki i Organizacji Transportu Kolejowego
 • 1992-1999 adiunkt - Katedra Logistyki
 • Od 1999- starszy wykładowca Katedra Logistyki
Publikacje
 • Artykuły w " Zeszytach Naukowych" UG
 • Rozdziały w książkach: Gałęzie transportu w zintegrowanym systemie transportowym, WKiŁ 1977
 • Postęp techniczny a przemiany strukturalne w transporcie międzynarodowym, Ossolineum 1977, Żegluga i porty na tle przemian w systemie transportowym, Wydawnictwo Morskie, 1978
 • M. Chaberek, A. Leszczyńska, S. Miecznikowski: Ekonomika i organizacja tarnsportu kolejowego. UG 1984
Zainteresowania
 • Logistyka dystrybucji
 • Logistyczna obsługa klienta
 • Logistyka międzynarodowa
 • Globalne sieci dostaw
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Usługi logistyczne
 • Strategie logistyczne
 • Metody i narzędzia racjonalizacji procesów logistycznych
 • Transport w systemach logistycznych
Inne
Staże naukowe:
 • University of Aberdeen-1983
 • University of Kent/Canterbury-1987
 • Cranfield School of Management-1992
 • Udział w 3 letnim ( 1996-1998) programie naukowo-badawczym Tempus" Development of the System Education and Training in Logistics Management in Polish Economy"
 • Projekt Tempus 1999/2000 " Centre for Logistics Management Training and Development"