dr hab. Jacek Winiarski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
tel. sekretariat:
nr pokoju:
322
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje on-line, studia stacjonarne

środa, godzina od 13:00 do 13:30:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWVkNmEwMGUtMDQyYy00YmIxLThlNjYtNTI3ZDllN2VhNTBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%225d4fc678-86fa-481b-bf68-f6b7436a751e%22%7d

Konsultacje, studia niestacjonarne

22 luty 2020, godzina do 8:15 do9:9:15

21 marzec 20220, godzina do 8:15 do 9:15

18 kwieceiń 2020, godzina 10:15 do 11:15

 

Osoby zainteresowane proszę o kontakt email: jacek.winiarski@ug.edu.pl