dr Bożena Kłusek-Wojciszke

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1246
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
326
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

  

URLOP NAUKOWY OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 DO 30 WRZEŚNIA 2018

ZASTĘPSTWO DR JACEK GRODZICKI

Jestem nieobecna do 20.11. 2018