dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
kierownik katedry
telefon:
058-523-1374
tel. sekretariat:
1338
nr pokoju:
316
WWW:
Inne funkcje:

Prorektor ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia Uniwersytetu Gdańskiego

Kierownik Katedry Transportu i Handlu Morskiego

Kierownik Zakładu Gospodarki Globalnej

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w sesji poprawkowej:

9 września 2020: 08.00-09.30 - forma stacjonarna

16 września 2020: 11.00-12.00 - forma stacjonarna