dr hab. Krzysztof Dobrowolski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
058-523-1373
tel. sekretariat:
1426
nr pokoju:
320
WWW:
Inne funkcje:

Członek Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów, Członek Senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze zimowym 2019/20

wtorek: I tydzień 9,00 - 9,30

           II tydzień 10,45 - 11,15

środa: 13,00 - 14,00

soboty: 5 października 11,00 - 11,30

          12 października 11,00 - 11,30

          19 października 13,00 - 13,30

          30 listopada      13,00 - 13,30

          18 stycznia       14,45 - 15,15