dr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
058-523-1373
tel. sekretariat:
1426
nr pokoju:
320
WWW:
Inne funkcje:

Członek Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów, Członek Senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Informacje dla studentów

Egzamin poprawkowy  rozliczenia międzynarodowe 1 rok E-C SS2 10 września (wtorek) godz. 10,00

  Zaliczenie rozliczenia międzynarodowe MTiHM, MEM 2 rok SS1 10 września (wtorek) godz. 11,30

rozliczenia międzynarodowe
ekonomia eksperymentalna niestacjonarne
ekonomia eksperymentalna stacjonarne
finanse behawioralne niestacjonarne
finanse behawioralne stacjonarne
rozliczenia międzynarodowe - ćwiczenia