dr hab. Krzysztof Dobrowolski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
058-523-1373
tel. sekretariat:
1426
nr pokoju:
320
WWW:
Inne funkcje:

Członek Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów, Członek Senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Informacje dla studentów

I. Finanse behawioralne, studia niestacjonarne 2MEM NS2-4:

Zaliczenie poprawkowe: 22 lutego (sobota) godz. 12,30, s. C104

Egzamin poprawkowy: 22 lutego (sobota) godz. 13,00, p. A320

Zaliczenie poprawkowe ekonomia eksperymentalna: 22 lutego (sobota) godz. 14,00 s. C104

II. Studia stacjonarne:

Finanse behawioralne zaliczenie poprawkowe (MEM SS2 2 rok): 20 lutego (czwartek) godz. 12,30 s. C103

Finanse behawioralne egzamin poprawkowy (MEM SS2 2 rok): 26 lutego (środa) godz. 13,00 p. A320

Ekonomia eksperymentalna zaliczenie poprawkowe(MEM SS1 3 rok): 19 lutego (środa) godz. 13,00 s. C101

rozliczenia międzynarodowe
finanse behawioralne niestacjonarne
ekonomia eksperymentalna niestacjonarne
ekonomia eksperymentalna stacjonarne
finanse bahawioralne stacjonarne
rozliczenia międzynarodowe ćwiczenia