dr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
058-523-1373
tel. sekretariat:
1426
nr pokoju:
320
WWW:
Inne funkcje:

Członek Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów, Członek Senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Informacje dla studentów

Rozliczenia międzynarodowe (1 E-C SS2) egzamin poprawkowy: 13 września (czwartek) godz. 11,30

rozliczenia międzynarodowe
ekonomia eksperymentalna niestacjonarne
ekonomia eksperymentalna stacjonarne
finanse behawioralne niestacjonarne
finanse behawioralne stacjonarne
rozliczenia międzynarodowe ćwiczenia