dr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
058-523-1373
tel. sekretariat:
1426
nr pokoju:
320
WWW:
Inne funkcje:

Członek Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów, Członek Senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w  semestrze letnim 2017/18

poniedziałek godz. 12,30 - 13,30

środa godz. 15,00 - 15,30

Soboty:

10 marca godz. 16,45 - 17,15

7 kwietnia godz. 16,45 - 17,15

21 kwietnia godz. 16,45 - 17,15

26 maja godz. 13,00 - 13,30