dr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
058-523-1373
tel. sekretariat:
1426
nr pokoju:
320
WWW:
Inne funkcje:

Członek Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów, Członek Senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w sesji egzaminacyjnej zimowej 2018/19

28 stycznia (poniedziałek) 12,30 - 14,00

8 lutego (piątek) 15,30 - 17,00

Konsultacje semestr letni 2018/1019

Poniedziałek 12,30 - 13,30

Wtorek 15,00 - 15,30