dr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
058-523-1373
tel. sekretariat:
1426
nr pokoju:
320
WWW:
Inne funkcje:

Członek Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów, Członek Senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje sesja letnia 2018/1019

10 czerwca (poniedziałek) 12.30 - 13,30

17 czerwca (poniedziałek) 14,00 - 15,00

27 czerwca (czwartek) 15,00 - 16,00