dr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
058-523-1373
tel. sekretariat:
1426
nr pokoju:
320
WWW:
Inne funkcje:

Członek Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów, Członek Senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Studia stacjonarne i niestacjonarne

 

Konsultacje w semestrze zimowym 2018/19

poniedziałek 12,30 - 13,30

wtorek 15,00 - 15,30

soboty:

13 października 16,45 - 17,15

15 grudnia 11,15 - 11,45

26 stycznia 13,00- 13,30