dr Katarzyna Osiecka–Brzeska

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1240
tel. sekretariat:
1231
nr pokoju:
308
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

sesja zimowa 2022/2023

online - MS Teams

WTORKI - g. 10.30-12.00