dr hab. Aleksandra Koźlak, prof. UG

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
58-523-1281
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
201a
WWW:
Inne funkcje:

Opiekun specjalności Ekonomika Transportu i Logistyka

Informacje dla studentów
Ekonomika transportu
Usługi TSL
Seminarium magisterskie
Badania ekonomiczne transportu
Podstawy wiedzy o innowacjach
Innowacje w turystyce
Wybrane problemy polityki proinnowacyjnej i rozwojowej/ mgr M. Dzierżanowski