dr Anna Sperska

stanowisko:
asystent
funkcja:
-
telefon:
058 523 1274
tel. sekretariat:
nr pokoju:
209
WWW:
Inne funkcje:
Kariera

Kariera naukowa:

od października 2019 roku - Asystent w Katedrze Biznesu Międzynarodowego, Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

Czerwiec 2019 - obrona rozprawy doktorskiej "Pomiar efektów działań sprzedażowo marketingowych na rynku usług Business to Business. Implikacje dla konkurencyjności polskich przedsiębiorstw spedycyjnych."


Kariera w biznesie:

od 2016 roku Dyrektor Zarządzający w firmie doradztwa strategicznego Lograd. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem na wysokich szczeblach zarządczych.

W latach 2010 - 2016 Dyrektor Sprzedaży, Pełnomocnik Zarządu, a także Prokurent w dużej Spółce Akcyjnej. Jako Dyrektor Sprzedaży oraz Pełnomocnik Zarządu dr Anna Sperska zarządzała kilkudziesięcioosobowymi zespołami sprzedaży, marketingu i analiz, skutecznie podnosząc ich efektywność. Brała udział w projektach restrukturyzacyjnych oraz w dostosowaniu spółki do wymogów giełdowych. Ściśle współpracowała z Zarządem firmy przy tworzeniu i realizacji projektów strategicznych. W latach wcześniejszych zajmowała stanowiska Kierownika Działu Marketingu i Kierownika Projektu.

Dr Anna Sperska doświadczenie zawodowe zdobywała w firmach C.Hartwig Gdynia S.A., Danfoss LPM oraz Oldendorff Carriers GmbH, a także podczas realizacji wielu projektów doradczych dla firm różniej wielkości, z różnych branż.

Jako konsultant prowadziła skuteczne procesy restrukturyzacyjne przedsiębiorstw oraz zespołów sprzedażowych.

Od 2018 roku związana również ze środowiskiem akademickim.

Absolwentka Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim, Studium Podyplomowego "Zarządzanie Marketingowe na Rynku B2B" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, programu typu MBA "Management" realizowanego przez Canadian Management Institute (obecnie ICAN) oraz wielu szkoleń w obszarze sprzedaży i zarządzania.

Publikacje

Publikacje naukowe:

1. "Wykorzystanie wskaźników marketingowych w zarządzaniu sprzedażą i marketingiem w sektorze B2B w Polsce - bariery i problemy", Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego UG, sierpień 2017.


Publikacje komercyjne:

1. "Analizy i wskaźniki w sprzedaży", Szef Sprzedaży, nr 34/2017,

2.  "Cele marżowe jako instrument zarządzania sprzedażą", Finanse i Controlling, nr 53/2017,

3. "Jak controlling marketingowy wpływa na poprawę obrotów i wyników firmy?", Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 10/2018

4. "Jak monitorować postawy i zachowania klientów? Wskaźniki ważne dla controllingu." Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 11/2018

5. "Controlling marketingu w różnych sytuacjach rynkowych - kryzysie i intensywnym rozwoju." Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 7/2019

6. "Ciąć koszty, czy przemodelować marketing?", Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 9/2019


Prelekcje na konferencjach (naukowych i komercyjnych):

1.Morfologia Sprzedaży, listopad 2018, tytuł prelekcji: "Jak analizy i wskaźniki przyczyniają się do wzrostu wyników. Controlling sprzedaży."

2.V Forum Nowoczesnego Controllingu, październik 2019, Warszawa, tytuł prelekcji: "Optymalizacja w sprzedaży i marketingu. Wzrost efektywności alternatywą dla ograniczenia kosztów."

3.VI Forum Szefów Sprzedaży, listopad 2019, Warszawa, tytuł prelekcji: "Skuteczna kontrola nad garnizonami - zarządzanie handlowcami odpowiedzialnymi za określone regiony sprzedażowe."

4.V Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku "Prawo gospodarcze", tytuł prelekcji: "Koszty nieuczciwej konkurencji w sferze relacji z pracownikami. Studium przypadku."

Zainteresowania

Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw

Konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie sprzedażą, controlling sprzedaży i marketingu, finansowe aspekty sprzedaży.

Dialog pomiędzy środowiskiem akademickim a biznesem.

Inne