dr Anna Sperska

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
-
telefon:
058 523 1274
tel. sekretariat:
nr pokoju:
209
WWW:
Inne funkcje:
Kariera

Kariera naukowa:

od października 2019 roku - Katedra Biznesu Międzynarodowego, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdańskiego, obecne stanowisko: Adiunkt

Czerwiec 2019 - obrona rozprawy doktorskiej "Pomiar efektów działań sprzedażowo marketingowych na rynku usług Business to Business. Implikacje dla konkurencyjności polskich przedsiębiorstw spedycyjnych."


Kariera w biznesie:

od 2016 roku - Dyrektor Zarządzający i konsultant w firmie doradztwa strategicznego Lograd. Dr Anna Sperska zrealizowała kilkadziesiąt projektów doradczych dla przedsiębiorstw różnej wielkości, reprezentujących różne branże, w tym między innymi prowadziła skuteczne procesy restrukturyzacyjne przedsiębiorstw oraz zespołów sprzedażowych, wdrażała systemy controllingu, przygotowywała strategie konkurowania przedsiębiorstw oraz prowadziła szereg innych projektów.

W latach 2010 - 2016 Dyrektor Sprzedaży, Pełnomocnik Zarządu, a także Prokurent w C.Hartwig Gdynia S.A. Jako Dyrektor Sprzedaży oraz Pełnomocnik Zarządu zarządzała kilkudziesięcioosobowymi zespołami sprzedaży, marketingu i analiz, skutecznie podnosząc ich efektywność. Brała udział w projektach restrukturyzacyjnych oraz w dostosowaniu spółki do wymogów giełdowych. Ściśle współpracowała z Zarządem firmy przy tworzeniu i realizacji projektów strategicznych. W latach wcześniejszych zajmowała stanowiska Kierownika Działu Marketingu i Kierownika Projektu.

Dr Anna Sperska doświadczenie zawodowe zdobywała w firmach C.Hartwig Gdynia S.A., Danfoss LPM oraz Oldendorff Carriers GmbH, a także podczas realizacji wielu projektów doradczych w ramach własnej działalności.

Od 2018 roku związana również ze środowiskiem akademickim.

Absolwentka Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim, Studium Podyplomowego "Zarządzanie Marketingowe na Rynku B2B" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, programu typu MBA "Management" realizowanego przez Canadian Management Institute (obecnie ICAN) oraz wielu szkoleń w obszarze sprzedaży i zarządzania.

Publikacje

Publikacje naukowe:


1. "Satysfakcja klienta a lojalność i jej pomiar drogą elektroniczną - praktyka rynkowa" A.Sperska, T. Czuba, w "Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej", red. Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M., Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2020.

2. "Koszty nieuczciwej konkurencji. Analiza na przykładzie obszaru zarządzania zasobami ludzkimi", w: Prawo gospodarcze, red. Wetoszka D., Wyd. C.H Beck, 2020.

3. "Wykorzystanie wskaźników marketingowych w zarządzaniu sprzedażą i marketingiem w sektorze B2B w Polsce - bariery i problemy", Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego UG, sierpień 2017.Publikacje komercyjne:

1. "Analizy i wskaźniki w sprzedaży", Szef Sprzedaży, nr 34/2017,

2.  "Cele marżowe jako instrument zarządzania sprzedażą", Finanse i Controlling, nr 53/2017,

3. "Jak controlling marketingowy wpływa na poprawę obrotów i wyników firmy?", Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 10/2018

4. "Jak monitorować postawy i zachowania klientów? Wskaźniki ważne dla controllingu." Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 11/2018

5. "Controlling marketingu w różnych sytuacjach rynkowych - kryzysie i intensywnym rozwoju." Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 7/2019

6. "Ciąć koszty, czy przemodelować marketing?", Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 9/2019

7. "Monitorowanie postaw i zachowań klientów - perspektywa controllingowa", Finanse i Controlling, nr 61/2019

 


Prelekcje na konferencjach (naukowych i komercyjnych):

1.Morfologia Sprzedaży, listopad 2018, tytuł prelekcji: "Jak analizy i wskaźniki przyczyniają się do wzrostu wyników. Controlling sprzedaży."

2.V Forum Nowoczesnego Controllingu, październik 2019, Warszawa, tytuł prelekcji: "Optymalizacja w sprzedaży i marketingu. Wzrost efektywności alternatywą dla ograniczenia kosztów."

3.VI Forum Szefów Sprzedaży, listopad 2019, Warszawa, tytuł prelekcji: "Skuteczna kontrola nad garnizonami - zarządzanie handlowcami odpowiedzialnymi za określone regiony sprzedażowe."

4.V Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku "Prawo gospodarcze", tytuł prelekcji: "Koszty nieuczciwej konkurencji w sferze relacji z pracownikami. Studium przypadku."

Zainteresowania

Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw

Konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym

Zarządzanie strategiczne

Controlling, controlling sprzedaży i marketingu, finansowe aspekty sprzedaży

Zarządzanie sprzedażą i marketingiem

Dialog pomiędzy środowiskiem akademickim a biznesem.

Inne