prof. dr hab. Bohdan Jeliński

stanowisko:
profesor zwyczajny
funkcja:
telefon:
058-523-1362
tel. sekretariat:
1384
nr pokoju:
335
WWW:
Inne funkcje:
Kariera
 • Profesor nadzwyczajny 1997
 • Doktor habilitowany 1994
 • Doktor 1975
Publikacje
 • Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą, Gdańsk 2009
 • Polska polityka handlu zagranicznego, Gdańsk 2003
 • Podstawy handlu Zagranicznego, Gdańsk 2005
 • Ekonomika handlu zagranicznego, Sopot 1998
Zainteresowania
 • Zasady i mechanizmy kształtowania współpracy gospodarczej z zagranicą
Inne

Tematyka prac powstających na seminarium dotyczy szeroko rozumianego zarządzania handlem zagranicznym w ujęciu makro- i mikroekonomicznym oraz jego współzależności od zasad funkcjonowania i prawidłowości rozwoju: partnerów gospodarczych Polski

 • Rynku światowego
 • Głównych międzynarodowych rynków towarowych
 • Międzynarodowych organizacji gospodarczych
 • Rozwoju międzynarodowej sytuacji politycznej