mgr Joanna Sikora-Alicka

stanowisko:
asystent
funkcja:
-
telefon:
058-523-1383
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
115
Inne funkcje:
Kariera
 • od 2017 r. - asystent w Katedrze Mikroekonomii, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański;
 • od 2013 r. - pracownik dydaktyczny, Wydział Finansów i Zarządzania, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku;
 • 2009-2014 r. - jednolite studia magisterskie, Psychologia, spec. Neurobiopsychologia, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański;
 • 2010-2012 r. - studia II st., Finanse i Rachunkowość, spec. Rachunkowość i Controlling, Wydział Finansów i Zarządzania, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku.

 

Profile naukowe:

Publikacje
 1. Sikora J., Uziębło A. Utility Of Indicator Analysis In The Assessment Of A Clinical Hospital, Using An Example Of The University Clinical Centre In Gdańsk, Poland. Journal of Kyiv University for Market Relations: Economics. Business Administration. Law (Журнал Київського університету ринкових відносин: "Економіка, бізнес-адміністрування, право" - Випуск № 5(5). - 2018. - 184с.) ISSN 2519-2647, 2018; 107-117
 2. Tokarski K, Tokarski S, Sikora J. Levels of management and economic performance of companies. Management,  2016;20(1):81-95.
 3. Tokarski S, Tokarski K, Sikora J. Gotowość do podejmowania ryzyka a poziom kierowania. Boguszewicz-Kreft M, Rozkwitalska M, redaktorzy. Nowe koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań otoczenia. 2013; 22:121-32.
 4. Sikora J, Uziębło A. Innowacja w przedsiębiorstwie - próba zdefiniowania. Golnau W, redaktor. 2013;11(2):351-63.
 5. Sikora J, Uziębło A. Koncepcje ryzyka i jego miary. Uziębło A, redaktor. Aktywność finansowa w okresie podwyższonej niepewności. 2013; 20:15-28.
 6. Sikora J. Psychologiczne uwarunkowania decyzji finansowych a pułapki heurystyk - wyniki badań. Uziębło A, redaktor. Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem Problemy gospodarcze w oczach młodego pokolenia. 2013;1:269-83.
 7. Sikora J, Tokarski K, Tokarski S. Skłonność do podejmowania ryzyka w decyzjach menedżerskich  a efektywność finansowa organizacji. W: Czubasiewicz H, Mokwa Z, Walentynowicz P, redaktorzy. Uwarunkowania sukcesu organizacji. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego; 2013. s. 211-9.
 8. Sikora J, Wolszon U. Czy certyfikacja zawodu księgowego jest konieczna - wyniki badania ankietowego. W: Sojak S, Kozak P, redaktorzy. Ogólnopolska Studencka Konferencja Adeptów Rachunkowości 2012. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika; 2012. s. 147-57.
 9. Sikora J, Wolszon U. Gwarancja wiarygodnej informacji o przedsiębiorstwie - metody statystyczne w badaniu sprawozdań finansowych. W: Baranowska I, Engel J, Grochowska K, Leszczyńska M, redaktorzy. Rachunkowość warta poznania. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, SKNR Konto; 2012. s. 107-18.
 10. Sikora J, Wolszon U. Narzędzia zarządzania ryzykiem walutowym : kontrakty forward
  i futures. W: Gabrusewicz W, Samelak J, redaktorzy. Rozpoznawanie i ujawnianie obszarów ryzyka gospodarczego w sprawozdaniach finansowych. Poznań: Wągrowiec : M-Druk Zakład Poligraficzno-Wydawniczy Janusz Muszyński; 2012. s. 214-22.
 11. Sikora J, Wolszon U. Wycena i ewidencja środków trwałych w jednostkach budżetowych.
  W: Kamieniecka M, Kister A, redaktorzy. Rachunkowość w teorii i praktyce. Lublin: SKNF Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie; 2012. s. 81-8.
Zainteresowania

- optymalizacja procesu alokacji zasobów w ochronie zdrowia

- ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej

- determinanty skłonności do podejmowania ryzyka

Inne