dr Magdalena Markiewicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z biznesem
telefon:
+48585231428
tel. sekretariat:
1490
nr pokoju:
329
WWW:
Inne funkcje:

Opiekun specjalności Finanse międzynarodowe i bankowość

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych

Członek Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Studenckich  "NASZE STUDIA"

Informacje dla studentów

Szanowni Państwo,

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Finance dla I roku MSG SS1 IB odbędzie się w dniu 10 września 2020 r. godz. 10.30 w formie zdalnej (MS Teams).

Wyniki egzaminu znajdą Państwo w Portalu Studenta.

MA seminar
Finance
Banking
Bankowość inwestycyjna
Zarządzanie projektami
Finanse międzynarodowe - studia stacjonarne
Finanse międzynarodowe - studia niestacjonarne
Tajniki praktycznej bankowości
International Monetary Relations