dr Anna Galik

stanowisko:
asystent
funkcja:
telefon:
+48585231331
tel. sekretariat:
1331
nr pokoju:
317
Inne funkcje:

Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji InfoGlob 2018 i 2019

Redaktor tematyczny w czasopiśmie Współczesna Gospodarka

Kariera

Stanowisko:

 • asystent, Zakład Gospodarki Elektronicznej, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego.


Inne funkcje:

 • członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji InfoGlob 2018 i 2019,
 • redaktor tematyczny w czasopiśmie Współczesna Gospodarka.

Wykształcenie:

 • studia doktoranckie z ekonomii, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, temat pracy doktorskiej: "Wpływ nowych technologii na elastyczność rynku pracy". Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. UG, dr hab. Moniki Bąk. Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Bałandynowicz - Panfil.
  Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 04.04.2019.
  Termin nadania przez Radę Wydziału Ekonomicznego stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse oraz wyróżnienie rozprawy doktorskiej: 23.05.2019.
  Szczegółowe informacje dotyczące przewodu doktorskiego
  Obrona doktorska
 • studia podyplomowe, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, kierunek: finanse i rachunkowość,
 • studia magisterskie z ekonomii, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, kierunek: ekonomia, specjalność: biznes elektroniczny, tytuł zawodowy: magister. Temat pracy magisterskiej: "Projekt elektronicznej platformy (...)". Praca magisterska wykonana w Zakładzie Gospodarki Elektronicznej pod kierunkiem dr Dagmary Wach.


Certyfikaty językowe:

 • Certificate in Advanced English (CAE),
 • First Certificate in English (FCE).


Profile naukowe:

Publikacje

Publikacje naukowe:

1. Koszty pracy i bezrobocie w Polsce w 2014 roku. W: Nasze Studia: zeszyty studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - 2015, nr 7, s. 207-214.
2. Specyfikacja dokumentów sprzedaży w transakcjach kupna-sprzedaży węgla kamiennego w Polsce. W: Współczesna Gospodarka, [dokument elektroniczny]. - 2015, Vol. 6, nr 2, s. 43-50.
3. Wybrane instrumenty aktywizacji zawodowej kobiet w ciąży i po porodzie w Polsce. W:
Współczesna Gospodarka, [dokument elektroniczny]. - 2015, Vol. 6, nr 1, s. 33-42.

Zainteresowania

Naukowe: gospodarka elektroniczna, nowe technologie, optymalizacja procesów biznesowych.

Pozanaukowe: podróże zagraniczne, jogging, fitness, pływanie.

Inne

Dwukrotnie przyznane stypendium naukowe dla najlepszych doktorantów na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2013/2014 oraz 2015/2016.

Doświadczenie zawodowe:

Ponad 4-letnie doświadczenie zawodowe w e-biznesie. Nadzór nad projektem i realizacją platform elektronicznych opartych m.in. o system Wordpress, Moodle, produkty Adobe, bazę MySql. Doświadczenie w pracy w systemach CRM i ERP. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z UE oraz do Urzędu Patentowego RP w sprawie udzielenia patentu lub prawa ochronnego.

Ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w handlu paliwami stałymi.