dr Anna Galik

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
+48585231331
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
317
Inne funkcje:

Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji InfoGlob 2018 i 2019

Redaktor tematyczny w czasopiśmie Współczesna Gospodarka

Kariera

Stanowisko:

 • 01.10.2019 - adiunkt, Zakład Gospodarki Elektronicznej, Katedra Transportu i Handlu Morskiego, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
 • 01.10.2017-30.09.2019 - asystent, Zakład Gospodarki Elektronicznej, Katedra Transportu i Handlu Morskiego, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego


Inne funkcje:


Wykształcenie:

 • stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse,
  temat pracy doktorskiej: "Wpływ nowych technologii na elastyczność rynku pracy".
  Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. UG, dr hab. Moniki Bąk. Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Bałandynowicz - Panfil
  Szczegółowe informacje dotyczące przewodu doktorskiego
  Obrona doktorska z wyróżnieniem Uroczysta promocja doktorska
 • studia doktoranckie z ekonomii, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny
 • studia podyplomowe, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, kierunek: finanse i rachunkowość
 • studia magisterskie z ekonomii, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, kierunek: ekonomia, specjalność: biznes elektroniczny, tytuł zawodowy: magister
  temat pracy magisterskiej: "Projekt elektronicznej platformy (...)". Praca magisterska wykonana w Zakładzie Gospodarki Elektronicznej pod kierunkiem dr Dagmary Wach


Certyfikaty językowe:

 • Certificate in Advanced English (CAE), czerwiec 2019
 • First Certificate in English (FCE), czerwiec 2010


Profile naukowe:

Publikacje

Publikacje naukowe:

1. Koszty pracy i bezrobocie w Polsce w 2014 roku. W: Nasze Studia: zeszyty studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - 2015, nr 7, s. 207-214.
2. Specyfikacja dokumentów sprzedaży w transakcjach kupna-sprzedaży węgla kamiennego w Polsce. W: Współczesna Gospodarka, [dokument elektroniczny]. - 2015, Vol. 6, nr 2, s. 43-50.
3. Wybrane instrumenty aktywizacji zawodowej kobiet w ciąży i po porodzie w Polsce. W: Współczesna Gospodarka, [dokument elektroniczny]. - 2015, Vol. 6, nr 1, s. 33-42.


Referaty na konferencjach naukowych:

1. M. Bąk, A. Galik: Socio-economic development and labour market flexibility. EU countries comparison - XVIII konferencja naukowa z cyklu Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy na temat Nauka, wiedza, kapitał ludzki na rzecz lepszej jakości życia. Rzeszów, 26-27.09.2019 r.

Zainteresowania

Naukowe: gospodarka elektroniczna, nowe technologie, optymalizacja procesów biznesowych.

Pozanaukowe: podróże zagraniczne, jogging, fitness, pływanie.

Inne

Dwukrotnie przyznane stypendium naukowe dla najlepszych doktorantów na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2013/2014 oraz 2015/2016.

Doświadczenie zawodowe:

Ponad 4-letnie doświadczenie zawodowe w e-biznesie. Nadzór nad projektem i realizacją platform elektronicznych opartych m.in. o system Wordpress, Moodle, produkty Adobe, bazę MySql. Doświadczenie w pracy w systemach CRM i ERP. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z UE oraz do Urzędu Patentowego RP w sprawie udzielenia patentu lub prawa ochronnego.

Ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w handlu paliwami stałymi.