dr Anna Galik

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
+48585231331
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
317
Inne funkcje:

Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji InfoGlob 2018-2020

Redaktor tematyczny w czasopiśmie Współczesna Gospodarka

Informacje dla studentów

Od dnia 16.03.2020 do odwołania zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami, które mają na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID19, wszystkie prowadzone przeze mnie zajęcia będą odbywały się w formie on-line. O szczegółach zostaniecie Państwo powiadomieni drogą mailową za pomocą Portalu Studenta UG.

Informacja dla grupy 3 BE SS1EK i 3 BE NS1EK dotycząca przedmiotu Prawo i bezpieczeństwo w gospodarce elektronicznej

Ankieta

Informacja dla grupy 3 BE SS1EK dotycząca przedmiotu Prawo i bezpieczeństwo w gospodarce elektronicznej

Zaproszenie do współpracy! Zyskaj doświadczenie w Cloud Computing. Po naszym spotkaniu z praktykiem biznesu (informacje poniżej), Pan Maciej Widomski jest zainteresowany nawiązaniem współpracy ze zdolnym i chętnym do pracy studentem, który chce nauczyć się chmury. Wymogiem jest dobra znajomość języka angielskiego. Mile widziane podstawy IT lub ewentualnie niezbędna wiedza zostanie przekazana w trakcie współpracy. Proszę, aby osoby zainteresowane jutro, tj. 15.01.2020 po naszych zajęciach zgłosiły się do mnie bezpośrednio, a następnie skontaktowały się z Panem Maciejem (e-mail: maciej@cloudify-it.eu) w celu omówienia warunków współpracy.


Poniżej kilka informacji od Pana Maciej dla osób zainteresowanych rozszerzeniem wiedzy na temat chmury.
"Jak zacząć z chmurą? Proponuję stworzyć bezpłatne konto i poćwiczyć: 

Azure: https://azure.microsoft.com/pl-pl/free/search/ 

AWS: https://aws.amazon.com/free/

Kursy można znaleźć w Internecie, aczkolwiek proponuje kursy na UDEMY lub LinuxAcademy dla Azure lub AWSa, gdzie za 50-100 PLN można dostać zebraną wiedzę w pigułce, co pozwala szybko zrozumieć tematy chmurowe od podstaw. Względnie mogę polecić konkretne kursy, o ile ktoś będzie zainteresowany współpracą."


Informacja dla grupy 3 BE SS1EK i 3 BE NS1EK dotycząca przedmiotu Prawo i bezpieczeństwo w gospodarce elektronicznej

Zgodnie z zasadami ustalonymi na początku zajęć Studenci, którzy przekroczyli dozwoloną liczbę nieobecności (1 nieobecność nieusprawiedliwiona na ćwiczeniach), aby przystąpić do zaliczenia są zobowiązani w dniu zaliczenia odpowiadać ustnie według zasad przedstawionych poniżej:

- 2 nieobecności nieusprawiedliwione na ćwiczeniach
Artykuł pt. "Ochrona danych osobowych w branży e-commerce w Polsce" - Jacek Winiarski, Olga Dębicka, Adam Borodo, dostępny m.in. pod adresem (proszę znaleźć artykuł  - kliknąć w DOI - pełna treść artykułu):
http://ekonom.ug.edu.pl/web/wydzial/index.html?lang=pl&ao=pracownicy_a-z&staff=71&item=publikacje

- 3 nieobecności nieusprawiedliwione na ćwiczeniach

Artykuł przedstawiony powyżej + wybrane min. 50 stron materiału z książki pt."Prawo w e-biznesie", red. Dutko M. (literatura obowiązkowa przedstawiona w sylabusie).

Informacja dla grupy 3 BE SS1EK dotycząca przedmiotu Prawo i bezpieczeństwo w gospodarce elektronicznej

W ramach zajęć dnia 19.12.2019 odbędzie się spotkanie z praktykiem biznesu, Panem Maciejem Widomskim, który podzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem oraz przybliży od strony praktycznej temat związany z bezpieczeństwem w chmurze.

Więcej informacji

 

Informacja dotycząca przedmiotu Projektowanie user experience

Zapraszam na występ Pana Marcina Treder, CEO w UXPin pt. Showing the hidden treasures of UXPin2.0. You Tube 24.10.2019, godz.: 21:00.


Informacja dla grupy 3 BE SS1EK dotycząca przedmiotu Prawo i bezpieczeństwo w gospodarce elektronicznej

Zgodnie z ustaleniami zajęcia odbywać się będą w środy, II tydzień w 13:30-16:45 w sali B402 (I połowa semestru, do 17.11) i C308 (druga połowa semestru, od 17.11). 


Informacja dotycząca przedmiotu Projektowanie user experience

W dn. 30-31.10.2019 w PPNT odbędzie się bezpłatne szkolenie pt. "Speak in UX". Szczegóły dostępne są pod adresem:

https://ppnt.pl/speak-in_ux/

https://crossweb.pl/wydarzenia/speak-in-ux/

Prawo i bezpieczeństwo w gospodarce elektronicznej
Projektowanie user experience
Seminarium licencjackie
Information Technologies
Technologie Informacyjne