dr Anna Galik

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
+48585231331
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
317
Inne funkcje:

Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji InfoGlob 2018 i 2019

Redaktor tematyczny w czasopiśmie Współczesna Gospodarka

Informacje dla studentów

Informacja dla grupy 3 BE SS1EK i 3 BE NS1EK dotycząca przedmiotu Prawo i bezpieczeństwo w gospodarce elektronicznej.

Ankieta

Informacja dla grupy 3 BE SS1EK dotycząca przedmiotu Prawo i bezpieczeństwo w gospodarce elektronicznej.

Zaproszenie do współpracy! Zyskaj doświadczenie w Cloud Computing. Po naszym spotkaniu z praktykiem biznesu (informacje poniżej), Pan Maciej Widomski jest zainteresowany nawiązaniem współpracy ze zdolnym i chętnym do pracy studentem, który chce nauczyć się chmury. Wymogiem jest dobra znajomość języka angielskiego. Mile widziane podstawy IT lub ewentualnie niezbędna wiedza zostanie przekazana w trakcie współpracy. Proszę, aby osoby zainteresowane jutro, tj. 15.01.2020 po naszych zajęciach zgłosiły się do mnie bezpośrednio, a następnie skontaktowały się z Panem Maciejem (e-mail: maciej@cloudify-it.eu) w celu omówienia warunków współpracy.


Poniżej kilka informacji od Pana Maciej dla osób zainteresowanych rozszerzeniem wiedzy na temat chmury.
"Jak zacząć z chmurą? Proponuję stworzyć bezpłatne konto i poćwiczyć: 

Azure: https://azure.microsoft.com/pl-pl/free/search/ 

AWS: https://aws.amazon.com/free/

Kursy można znaleźć w Internecie, aczkolwiek proponuje kursy na UDEMY lub LinuxAcademy dla Azure lub AWSa, gdzie za 50-100 PLN można dostać zebraną wiedzę w pigułce, co pozwala szybko zrozumieć tematy chmurowe od podstaw. Względnie mogę polecić konkretne kursy, o ile ktoś będzie zainteresowany współpracą."


Informacja dla grupy 3 BE SS1EK i 3 BE NS1EK dotycząca przedmiotu Prawo i bezpieczeństwo w gospodarce elektronicznej.

Zgodnie z zasadami ustalonymi na początku zajęć Studenci, którzy przekroczyli dozwoloną liczbę nieobecności (1 nieobecność nieusprawiedliwiona na ćwiczeniach), aby przystąpić do zaliczenia są zobowiązani w dniu zaliczenia odpowiadać ustnie według zasad przedstawionych poniżej:

- 2 nieobecności nieusprawiedliwione na ćwiczeniach
Artykuł pt. "Ochrona danych osobowych w branży e-commerce w Polsce" - Jacek Winiarski, Olga Dębicka, Adam Borodo, dostępny m.in. pod adresem (proszę znaleźć artykuł  - kliknąć w DOI - pełna treść artykułu):
http://ekonom.ug.edu.pl/web/wydzial/index.html?lang=pl&ao=pracownicy_a-z&staff=71&item=publikacje

- 3 nieobecności nieusprawiedliwione na ćwiczeniach

Artykuł przedstawiony powyżej + wybrane min. 50 stron materiału z książki pt."Prawo w e-biznesie", red. Dutko M. (literatura obowiązkowa przedstawiona w sylabusie).

Informacja dla grupy 3 BE SS1EK dotycząca przedmiotu Prawo i bezpieczeństwo w gospodarce elektronicznej.

W ramach zajęć dnia 19.12.2019 odbędzie się spotkanie z praktykiem biznesu, Panem Maciejem Widomskim, który podzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem oraz przybliży od strony praktycznej temat związany z bezpieczeństwem w chmurze.

Więcej informacji

 

Informacja dotycząca przedmiotu Projektowanie user experience.

Zapraszam na występ Pana Marcina Treder, CEO w UXPin pt. Showing the hidden treasures of UXPin2.0. You Tube 24.10.2019, godz.: 21:00.


Informacja dla grupy 3 BE SS1EK dotycząca przedmiotu Prawo i bezpieczeństwo w gospodarce elektronicznej.

Zgodnie z ustaleniami zajęcia odbywać się będą w środy, II tydzień w 13:30-16:45 w sali B402 (I połowa semestru, do 17.11) i C308 (druga połowa semestru, od 17.11). 


Informacja dotycząca przedmiotu Projektowanie user experience.

W dn. 30-31.10.2019 w PPNT odbędzie się bezpłatne szkolenie pt. "Speak in UX". Szczegóły dostępne są pod adresem:

https://ppnt.pl/speak-in_ux/

https://crossweb.pl/wydarzenia/speak-in-ux/


------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------  ARCHIWUM  ------------------------------------

--------------------  ROK AKADEMICKI 2018/2019 --------------------------

 Informacja dot. przedmiotu Technologie Informacyjne.

Zerówka dla grupy 1G SS1 EK odbędzie się w czwartek 30.05.2019 o godzinie 15:00 w sali B507.

------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dot. przedmiotu Technologie Informacyjne.


Filmy powtórzeniowe:

https://www.borodo.pl/index.php/category/tech-inf/

Do kolokwium mogą przystąpić Studenci, którzy mają rozliczną obecność z ćwiczeń w 100%. W przypadku zaległości zapraszam na konsultacje z wypełnionymi wszystkimi zadaniami łącznie z zadaniami domowymi.

Na kolokwium wymagane jest zalogowanie się do portalu studenta. Proszę sprawdzić logowanie wcześniej i pamiętać, aby zabrać ze sobą login i hasło. Na kolokwium można korzystać z notatek. Kolokwium obejmuje materiał z ćwiczeń i wykładów. Od razu po kolokwium odbędzie się egzamin ("tzw. zerówka") dla tych, którzy otrzymają pozytywną ocenę z kolokwium. Na egzaminie nie można korzystać z materiałów pomocniczych.


Wyjątkowo grupy, którym termin kolokwium wypada 07.06.2019 (piątek), czyli w dzień egzaminu, przystępują do zerówki na przedostatnich zajęciach, czyli 24.05.2019 (piątek). Natomiast kolokwium odbędzie się na zajęciach 07.06.2019. Dotyczy to moich 2 grup: 1H SS1 EK, 1G SS1 EK.

------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dla grupy 3 BE SS1EK dotycząca przedmiotu Projektowanie user experience.

W drugiej części zajęć dnia 16.05.2019 (czwartek) odbędzie się spotkanie z praktykiem biznesu, UX-Designerem, Panem Michałem Bączek, absolwentem WE UG specjalności Biznes Elektroniczny, który podzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem pracy zawodowej oraz przedstawi pracę UXowca w dwóch różnych środowiskach: na rynku w software house i przy własnym produkcie w firmie.

Więcej informacji

------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja ogólna.

Uprzejmie proszę o wypełnienie ankiety.

https://forms.gle/BH5oDw6Kz7APbD4e6

Dziękuję!

------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dla grupy NS1 MSG  dotycząca przedmiotu Technologie Informacyjne.

Zajęcia dnia 27.04.2019 (sobota) od godziny 13:30 do 16:45 nie odbędą się ze względu na formalne połączenie grup. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dla grupy 3 BE SS1EK dotycząca przedmiotu Projektowanie user experience.

W ramach zajęć dnia 25.04.2019 (czwartek) odbędzie się spotkanie z praktykiem biznesu, Panem Kamilem Zięba, Co-founder of UXPin, który podzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem oraz przybliży od strony praktycznej temat związany z projektowaniem UX. UXPin

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dla grupy 3 BE SS1EK i 3 BE NS1EK dotycząca przedmiotu Projektowanie user experience.

Dn. 04-05.04.2019 (czwartek, piątek) w PPNT odbędzie się Konferencja Design talks Business
Program obejmuje m.in.
projektowanie zorientowane na użytkownika (UX). Działanie realizowane jest w ramach projektu  Creative-Traditional Companies Cooperation i  współfinansowane ze środków EFRR z programu Interreg South Baltic Region 2014-2020. Wstęp jest bezpłatny.

Udział w wydarzeniu nie jest obowiązkowy, natomiast umożliwia rozliczenie nieobecności z 1 dnia zajęć, jeżeli uczestnik na naszych zajęciach przedstawi krótkie podsumowanie z udziału w warsztatach.
Lista wydarzeń dot. UX
------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dla grupy 3 BE SS1EK dotycząca przedmiotu Prawo i bezpieczeństwo w gospodarce elektronicznej.

W ramach zajęć dnia 17.12.2018 odbędzie się spotkanie z praktykiem biznesu, Panem Maciejem Widomskim, który podzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem oraz przybliży od strony praktycznej temat związany z bezpieczeństwem w chmurze.

Więcej informacji

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dla grupy 3 BE SS1EK dotycząca przedmiotu Prawo i bezpieczeństwo w gospodarce elektronicznej.

Zajęcia dnia 12.11.2018 nie odbędą się ze względu na Święto Narodowe.

Czytaj więcej


--------------------  ROK AKADEMICKI 2017/2018 --------------------------

Informacja dot. przedmiotu Technologie Informacyjne

Egzamin z przedmiotu Technologie Informacyjne (I termin) dla studentów zaocznych odbędzie się zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej:

https://www.borodo.pl/index.php/poprawka-kolokwiow-dla-nsl-z-technologii-informacyjnych/

Egzamin z przedmiotu Technologie Informacyjne (I termin) dla studentów dziennych odbędzie się dla wszystkich grup dnia 07.06.2018 (czwartek) o godzinie 13:30 w sali B503.

Poprawa kolokwium z przedmiotu Technologie Informacyjne dla studentów dziennych wszystkich grup odbędzie się dnia 05.06.2018 (wtorek) o godz. 15:15-16:45 w sali B503.


------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dla grupy 3 BE NS1EK dotycząca przedmiotu Projektowanie user experience

Terminy:

24.05.2018 (czwartek) do godz: 24:00 - termin ostateczny przesłania projektu głównego oraz projektów dodatkowych za 1pkt: Axure Basic Slider, Axure Accordion Menu.

26.05.2018 (sobota), godz: 8:00, sala B503 - kolokwium.

Zadanie dodatkowe dla osób o znacznym stopniu nieobecności, celem umożliwienia podejścia do zaliczenia z przedmiotu. Proszę przeczytać 50 stron z dowolnie wybranej przez siebie pozycji bibliograficznej wskazanej w literaturze przedmiotu w sylabusie lub w ostateczności innej dostępnej na rynku związanej bezpośrednio z przedmiotem i przygotować się do zreferowania treści. Zaliczenie odbywać się będzie w dniu kolokwium w czasie naszych zajęć. Na zaliczenie proszę zabrać książkę.

------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dot. przedmiotu Technologie Informacyjne

Terminy kolokwiów dla wszystkich grup:

https://www.borodo.pl/index.php/terminy-kolokwiow-z-ti-w-r-a-2017-2018/

Materiały dotyczące wykładów:

https://www.borodo.pl/index.php/category/tech-inf-wykl/

Filmiki powtórzeniowe:

https://www.borodo.pl/index.php/filmy-powtorzeniowe/

Do kolokwium mogą przystąpić Studenci, którzy mają rozliczną obecność z ćwiczeń w 100%. W przypadku zaległości zapraszam na konsultacje z wypełnionymi wszystkimi zadaniami łącznie z zadaniami domowymi.

Na kolokwium wymagane jest zalogowanie się do portalu studenta. Proszę sprawdzić logowanie wcześniej i pamiętać, aby zabrać ze sobą login i hasło. Na kolokwium można korzystać z notatek. Kolokwium obejmuje materiał z ćwiczeń i wykładów. Od razu po kolokwium odbędzie się egzamin ("tzw. zerówka") dla tych, którzy otrzymają pozytywną ocenę z kolokwium. Na egzaminie nie można korzystać z materiałów pomocniczych.

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja ogólna

Uprzejmie proszę o wypełnienie ankiety: http://www.ebadania.pl/e34289c7b82c134f

Dziękuję!

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dot. przedmiotu Technologie Informacyjne

UWAGA: Dnia 24.04.2018 (wtorek) odbywają się zajęcia według planu I-go tygodnia. W związku z tym tego dnia zajęcia z przedmiotu Technologie Informacyjne mają następujące grupy: 1FSS1MSG, 1ISS1MSG, 1ISS1EK.

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dla grupy 3 BE SS1EK dotycząca przedmiotu Projektowanie user experience

Terminy:

31.03.2018 (sobota) do godz: 24:00 - termin ostateczny przesłania projektu Axure Basic Slider

04.04.2018 (środa) do godz: 24:00 - termin ostateczny przesłania projektu głównego

09.04.2018 (poniedziałek) do godz: 17:00 - termin ostateczny przesłania projektu Axure Accordion Menu

09.04.2018 (poniedziałek), godz: 17:00, sala C304 - kolokwium

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dla grupy 3 BE SS1EK dotycząca przedmiotu Projektowanie user experience.

Zaproszenie na UX Friday (23.03.2018, 9:00-16:00) organizowany przez firmę Movade. Ilość miejsc jest ograniczona.

Informacja o wydarzeniu

Zgłoszenie na wydarzenie

Udział w wydarzeniu jest nieobowiązkowy, natomiast zostanie przeze mnie doceniony w postaci 1 pkt za aktywność (max 2 pkt można uzyskać w trakcie zajęć) lub rozliczenia nieobecności z 1 dnia zajęć, jeżeli uczestnik na naszych ostatnich zajęciach przedstawi krótkie podsumowanie z udziału w warsztatach.

------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dla grupy 3 BE SS1EK dotycząca przedmiotu Projektowanie user experience.

Od 19.03.2018 zmiana sali z B503 na C304.

------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dla grupy 3 BE SS1EK dotycząca przedmiotu Projektowanie user experience.

Zgodnie z ustaleniami, przedmiot odbywać się będzie co tydzień w poniedziałki od 17:00-20:15 w sali B503. Zmiana obowiązuje już od poniedziałku 26.02.2018.

Prawo i bezpieczeństwo w gospodarce elektronicznej
Technologie Informacyjne
Projektowanie user experience