dr Aleksander Jagiełło

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1366
tel. sekretariat:
1345
nr pokoju:
216
Inne funkcje:

Opiekun Koła Naukowego Transportu i Marketingu UG

Członek komitetu organizacyjnego konferencji TranSopot/EuroTrans

Koordynator Bałtyckiego Festiwalu Ekonomicznego

Kierownik finansowy projektu Trolley 2.0

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023:

Czwartek: 11:30-13:00

 

Zapraszam wszystkich studentów do udziału w badaniu ankietowym:

http://ekonom.ug.edu.pl/web/news/?lang=pl&ao=wydarzenia&action=ViewNews&item=ViewNews&IdNews=2521