dr Aleksander Jagiełło

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1366
tel. sekretariat:
1345
nr pokoju:
216
Inne funkcje:

Opiekun Koła Naukowego Transportu i Marketingu UG

Członek komitetu organizacyjnego konferencji TranSopot/EuroTrans

Koordynator Bałtyckiego Festiwalu Ekonomicznego

Kierownik finansowy projektu Trolley 2.0

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023:

Wtorek: 9:45-11:15