dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. UG

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
058-523-1365
tel. sekretariat:
1390
nr pokoju:
336
WWW:
Inne funkcje:

Opiekun specjalizacji International Business

Przewodnicząca Komisji Programowo-Dydaktycznej Międzywydziałowych Studiów Podyplomowych MBA 

Kariera
 • Od 2009 - profesor nadzwyczajny UG
 • 2008 - stopień naukowy doktora habilitowanego (rozprawa habilitacyjna: "Integracja ekonomiczna Australii i Nowej Zelandii jako przykład współczesnych procesów integracyjnych")
 • 1982-2008 - adiunkt w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego
 • 1982 - stopień naukowy doktora (rozprawa doktorska: "Polityka handlowa Stanów Zjednczonych wobec krajów socjalistycznych w latach 1945-1980, ze szczególnym uwzględnieniem Polski" - SGPiS (SGH) w Warszawie)
 • 1975-1982 - starszy asystent w Zakładzie MSE
 • 1975-1972 - studia doktoranckie na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiki Transportu
 • 1967-1972 - studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiki Transportu, specjalność: Handel Zagraniczny (praca magisterska: "Rynek eurodolarowy")
 • 1987-1992 Biuro Radcy Handlowego Ambasady RP w New Delhi, Indie
 • 2000-2005 Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Sydney, Australia
 • od 2008 Prodziekan Wydziału Ekonomicznego
Publikacje
 • Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu/Światowa Organizacja Handlu (GATT/WTO), (w:) Współczesna gospodarka światowa, red. A.B. Kisiel-Łowczyc, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
 • NAFTA, MERCOSUR, (w:) Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej, prac. zbior. pod red. E. Oziewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Strefa wolnego handlu pomiędzy ASEAN a Australią i Nową Zelandią, (w:) Problemy współczesnej gospodarki światowej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego  Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2005, nr 20.
 • Poland-Australia economic relations, (w:) Polish transformation Experience, Working Papers Institute of International Business, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2006, no 21.
 • Processes of globalization and the Closer Economic Relations Agreement between Australia and New Zealand, (w:) The Influence of the Globalization Processes on Central and Eastern European Region, Working Papers Institute of International Business, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2006, no 22.
 • Reguły pochodzenia towarów w umowie handlowej o bliskich stosunkach ekonomicznych Australii i Nowej Zelandii (CER), (w:) Problemy współczesnej gospodarki światowej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego  Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2006, nr 23.
 • Determinanty komparatywnych korzyści gospodarki australijskiej a zmiany w handlu zagranicznym Australii, (w:) Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy, red. K. Kaszuba, S. Wydymus, Akademia Ekonomiczna w Krakowie i Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, Kraków-Rzeszów 2006.
 • The Closer Economic Relations Agreement between Australia and New Zealand and Regionalism in the World Economic System (w:) Global Regions?, Regional Studies Association, London 2006.
 • Tendencje w polityce handlowej Australii, Working Papers Institute of International Business, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2007, no 24.
 • Strefa wolnego handlu Australii i Nowej Zelandii jako przykład procesów integracyjnych na świecie, (w:) Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji, red. J. Schroeder, B. Stępień, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Unia Europejska jako partner handlowy Australii, (w:) Unia Europejska w gospodarce światowej, "Folia Oeconomica" 209, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 • Integracja Australii i Nowej Zelandii a regionalizacja i globalizacja we współczesnym świecie (w:) Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie, t. 2.  red. J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.  
 • Integracja ekonomiczna Australii i Nowej Zelandii jako przykład współczesnych procesów integracyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 • Some Aspects of Regional Migration in Australia and New Zealand Relations within the CER, (w:) Regions in Focus?, University of Lisbon and RSA, Lisbon 2007.
 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne na przełomie XX/XXI wieku,  red. naukowa  K. Żołądkiewicz, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008.
 • A Common Australian and New Zealand’s Labour Market under CER in the Context of Globalization, (w:) Working Regions, Regional Studies Association, London 2008.
 • Foreign Direct Investment in Turkey, “International Journal of Emerging and Transition Economies", Dokuz Eylul University, Turkey 2008.
 • Strefa wolnego handlu Australii i Chile w świetle teorii międzynarodowej integracji ekonomicznej, (w:) Międzynarodowe stosunki ekonomiczne na przełomie XX/XXI wieku, red. K. Żołądkiewicz, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008.
 • Regional migration between Australia and New Zealand within the CER in an international context, (w:) Meeting Global Challenges, Working Papers Institute of International Business, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008, no 25.
 • Reorientacja polityki gospodarczej Nowej Zelandii a zmiany w handlu zagranicznym, (w:) Problemy współczesnej gospodarki światowej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego  Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008, nr 26.
 • Problemy regionalnej migracji czynnika ludzkiego w CER, (w:) Regionalizacja globalizacji, tom 2, red, J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2008.     
 • Mechanizm rozstrzygania sporów w WTO na przykładzie stosowania hormonów w produkcji wołowiny, (w:) Międzynarodowe stosunki ekonomiczne na przełomie XX/XXI wieku, red. K. Żołądkiewicz, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008.
 • Integracja ekonomiczna w regionie Pacyfiku na przykładzie Strefy Wolnego Handlu Australii i Nowej Zelandii, (w:) Procesy integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku, red. B. Drelich-Skulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Czy regionalizm stanowi zagrożenie dla wielostronnego systemu handlowego? (w:) Regionalizacjai lokalizacja, red. J. Rymarczyk, B. Skulska, W. Michalczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Członkostwo Federacji  Rosyjskiej w WTO, (w:) Problemy współczesnej gospodarki światowej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego  Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009, nr 27.
 • Economic cooperation between Poland and Australia, (w:) Poland in the Light of the Global Economy Tendencies, Trends in the World Economy, red. J. Dudziński, H. Nakonieczna-Kisiel, Uniwersytet Szczeciński 2009.
 • AANZFTA - Strefa Wolnego Handlu między ASEAN, Australią i Nową Zelandią (w:)Integracja Azji Wschodniej. Mit czy rzeczywistość?, red. B. Skulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Czynniki zmian specjalizacji eksportowej Australii (w:) Determinanty i wyzwania gospodarki światowej, red. E. Najlepszy, M. Bartosik-Purgat, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 • An overview of Australia New Zealand relationship under the CER agreement,  International Journal of Emerging and Transition Economies", 2009, vol. 2, no. 1.
 • EFTA - 50 lat funkcjonowania, (w:) Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego  Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010, nr 28/1.
 • Accession to the WTO. Case: The Russian Federation, “International Journal of merging and Transition Economies", 2010, vol. 3, no. 1.
 • EU-Australia. Economic Partners?, (w:) Asia-Europe. Partnership or Rivalry?, red. B. Skulska, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2010.
 • Problemy akcesji do WTO, w: Ekonomia. Procesy globalizacji, red. J. Rymarczyk,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Banany na wokandzie WTO, (w:)  Problemy współczesnej gospodarki światowej, red. H. Treder, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego  Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010, nr 29.
 • Some deficiencies within the WTO system,“Folia Oeconomica Stetinensia", 2011, nr 10 (18).
 • (z R. Orłowska), Constraints of economic development of East European economies in the context of unpredictability of Russian economic policy measures, red. A. Phannkuche, University of Applied Sciences, Bremen 2011 (internet).
 • Development of an International Economic Order: Constraints Regarding Non-WTO Members, “New Zealand Journal of Public and International Law", 2012, no. 1.  
 • (z R. Orłowska), Wstęp oraz redakcja naukowa Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, PWE, Warszawa 2012.
 • K. Żołądkiewicz, Liberalizacja handlu światowego w GATT/WTO (rozdział 4.4); Regionalizacja i regionalizm w gospodarce światowej (rozdział 10); Regionalizm a multilateralizm (rozdział 11); Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (12.2); Procesy integracyjne w Ameryce Północnej (rozdział 13.1); Koncepcja rozwoju ogólnoamerykańskiej współpracy regionalnej (rozdział 13.3); Strefa wolnego handlu Australii i Nowej Zelandii (rozdział 14.5); Przykłady innych porozumień integracyjnych (rozdział 16), (w:) Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, PWE, Warszawa 2012.   
 • Australia jako partner handlowy Polski, (w:) Miejsce Polski w gospodarce światowej, red. H. Nakonieczna-Kisiel, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia" 2013, nr 756.       
 • Porozumienie o partnerstwie ekonomicznym regionu Pacyfiku (TPP) a proliferacja regionalizmu, (w:) Niedoskonała globalizacja. Czy światowy system gospodarczy wymaga gruntownych reform?, red. A. Cieślik, J.J. Michałek, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.·       
 • Specyfika kształcenia na poziomie wyższych studiów dla profesjonalistów, na przykładzie Master of Business Administration (MBA) [z R. Orłowską], (w:) Efektywność innowacyjnych narzędzi dydaktycznych w procesach kształtowania postaw przedsiębiorczych, red. W. Bizon, A. Poszewiecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.·        
 • The CER Agreement between Australia and New Zealand after 30 years, (w:) Economy and growth from the Asian states’ perspective, red. J. Marszałek-Kawa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.
 • Porozumienie o Partnerstwie Ekonomicznym Regionu Pacyfiku (TPP)  - negocjacje i przyszłość, (w:) Wyzwania gospodarki a polityka państw azjatyckich, red. J. Marszałek-Kawa, P. Wawrzyński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.
 • Practical approach to International Business Studies in English at Polish universities, "Theory, Methodology, Practice" (TMP), Vol. 11, No 1, University of Miscolc, August 2015.
 • Współpraca instytucji nauki i biznesu w Polsce i w USA, wstęp i rozdział I (red. naukowa z J. Kuczewską i R. Orłowską), Stowarzyszenie Absolwentów MBA UG, Sopot 2015.
 • Cooperation between science and business institutions in Poland and in the USA, Introduction and Chapter I, MBA UG Alumni Association, Sopot 2015.
 • Porozumienie Transpacyficzne (TPP) jako nowe porozumienie integracyjne w regionie Azji-Pacyfiku, (w:) Gospodarka regionalna i międzynarodowa, red. H. Nakonieczna-Kisiel, M. Gryczka, Studia i Prace, tom I, nr 41, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,  Szczecin 2016.
 • Wszechstronne Regionalne Partnerstwo Ekonomiczne (RCEP) jako przykład nowego trendu w regionalizmie, (w:) Problemy współczesnej gospodarki światowej, red. H. Nakonieczna-Kisiel, M. Gryczka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia" 2016, nr 3 (81), Szczecin 2016.

 

Zainteresowania
 • Rozwój gospodarczy Australii i Nowej Zelandii
 • Problematyka współczesnych procesów integracyjnych, zwłaszcza NAFTA, CER, Mercosur
 • Zagraniczna polityka ekonomiczna i system WTO
 • Multilateralizm i regionalizm w gospodarce światowej
 • Problematyka migracji zasobów pracy
Inne

Tematyka prac powstających na seminarium dotyczy szeroko rozumianego zarządzania handlem międzynarodowym oraz jego współzależności od zasad funkcjonowania i prawidłowości rozwoju rynku światowego, w tym sytuacji gospodarki Polski

 • Procesy integracyjne w gospodarce światowej
 • Zagranicznej polityki ekonomicznej i jej instrumentów
 • Międzynarodowych organizacji gospodarczych, zwłaszcza funkcjonowania i roli WTO
 • Rozwój gospodarczy regionu Azji-Pacyfiku
 • Rynku światowego
 • Rozwoju międzynarodowej migracji