dr hab. Barbara Pawłowska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
58-523-12-81
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
201A
WWW:
Inne funkcje:

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych  Uniwersytetu Gdańskiego

Członek Komisji ds. Europejskiej Karty Naukowca

Członek Komisji ds. realizowania polityki społecznej odpowiedzialności nauki

Informacje dla studentów

PDW Gospodarka obiegu zamkniętego - teroria i praktyka (2 SS1 Ekonomia)

Link do testu: https://bit.ly/3eFdhZD

Data testu: 02.06.2020

Godzina rozpoczęcia:17:00

Godzina zakończenia: 17:20

 

Seminarium licencjackie i magisterskie
Techniki Planowania Biznesowego
Ekonomia w ochronie środowiska
Gospodarka obiegu zamkniętego: teoria i praktyka PDW mgr M. Żamojda