dr Agnieszka Szmelter-Jarosz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1235
tel. sekretariat:
nr pokoju:
221
WWW:
Inne funkcje:

opiekun organizacyjny Naukowego Koła Logistyki

Kariera

22.03.2018 - doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (specjalność: logistyka), tytuł pracy doktorskiej: "Determinanty kształtowania strategii logistycznych w światowym przemysle motoryzacyjnym", promotor: dr hab. H. Woźniak, prof. UG;

od 1.10.2012- asystent w Katedrze Logistyki;

XII 2012- VI 2013 - realizacja stażu w ramach programu "Komercjalizacja wyników badań naukowych drogą do sukcesu zawodowego kobiet-naukowców"

2010-2012 - magisterskie studia uzupełniające, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, specjalność: Logistyka; praca magisterska pt. "Zjawisko synergii w obszarze logistyki zaopatrzenia", promotor: dr hab. H. Woźniak, prof. UG;

2008-2011 - stacjonarne studia licencjackie, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, specjalność: Zarządzanie Jakością i Środowiskiem; praca licencjacka pt."Tendencje w zakresie certyfikacji według standardu IRIS i kształtowania jakości usług transportowych", promotor: prof. dr hab. M. Wiśniewska;

2007-2010 - stacjonarne studia licencjackie, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, specjalność: Transport i Logistyka; praca licencjacka pt. "Zarządzanie zapasami na przykładzie PPHU RAMP", promotor: dr A. Leszczyńska

Publikacje

A. Szmelter,

A. Szmelter, H. Woźniak, Samosterowanie w logistyce, Zeszyty Naukowe UG Ekonomika Transportu i Logistyka, Modelowanie procesów i systemów logistycznych cz. XIII, Wyd. UG, Gdańsk 2014, s. 97-110.

A. Szmelter, Rozwoj technologii agentowych w kontekście zjawisk konwergencyjnych w przemyśle motoryzacyjnym [w:] Innowacje w Transporcie, Logistyce i Infrastrukturze, pod red. A. K. Prokopowicza i M. Antonowicza, Wydawcy: Infratrans/IGIEL Publishing Office, Corpus Christi, TX - USA; Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM, Radom; Fundacja CATI Wydawnictwo, Warszawa,
Warszawa (Polska)/Corpus Christi (USA) 2014, ISBN 978-83-930293-2-7, s. 280-296.

A. Szmelter, Synergy phenomenon in supply logistics, LAP Academic Publishing, 2014. ISBN 978-3659519246

A. Szmelter, H. Woźniak, Samosterowanie jako początek nowego trendu w logistyce cz.2., Czasopismo Logistyka 2014, nr 1, s. 16-20.

A. Szmelter, H. Woźniak, Samosterowanie jako początek nowego trendu w logistyce (cz.1.), Czasopismo Logistyka 2013, nr 6, s. 21-25.

A. Szmelter, Business Intelligence jako element systemu zaopatrzenia informacyjnego, Roczniki Naukowe WSB w Toruniu 2013, nr 12 (12), s. 127-142.

A. Szmelter, Jidoka jako przykład kaizenowskich technik minimalizacji kosztów logistycznych przedsiębiorstw produkcji masowej, Zeszyty Naukowe UG, Ekonomika Transportu i Logistyka 2013,  nr 46, Modelowanie procesów i systemów logistycznych cz. XII, s. 149-158.

A. Szmelter, Wykorzystanie koncepcji Six Sigma w logistyce zaopatrzenia, Roczniki Naukowe WSB w Toruniu 2012, nr 11, s. 391-402.

 

Wystąpienia na konferencjach:

A. Szmelter, Rola parków dostawców w kształtowaniu strategii logistycznych w przemyśle motoryzacyjnym, XV Konferencja Naukowa Modelowanie procesów i systemów logistycznych, Sopot, 4-5 grudnia 2014, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego


A. Szmelter, Komunikacja w globalnych łańcuchach dostaw branży motoryzacyjnej, IX Konferencja Naukowa Information systems in management = Systemy informatyczne w zarządzaniu, Warszawa, 28-29 listopada 2014, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

A. Szmelter, Łańcuchy dostaw w przemyśle motoryzacyjnym - idea 5-Day Car, IV Krajowa Konferencja Naukowa Metody i narzędzia obsługi logistycznej w teorii i praktyce, Bydgoszcz, 23 czerwca 2014, Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy


A. Szmelter, H. Woźniak, Istota złożoności systemów logistycznych i jej skutki w przemyśle motoryzacyjnym, XIV Konferencja Modelowanie procesów i systemów logistycznych, Sopot, 6 grudnia 2013, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański


A. Szmelter, SAP ERP jako narzędzie wspierające realizację procesów logistycznych w organizacji, XIV Konferencja Modelowanie procesów i systemów logistycznych, Sopot, 6 grudnia 2013, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

A. Szmelter, Wpływ rozwiązań Business Intelligence na kształtowanie przepływu informacji w przedsiębiorstwie, III Krajowa Konferencja Metody i narzędzia obsługi logistycznej w teorii i praktyce, Bydgoszcz, 21 czerwca 2013, Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy


A. Szmelter, Rola cloud computingu w kształtowaniu współczesnej logistyki informacji, III Konferencja Naukowa Optymalizacja procesów i systemów logistycznych w teorii i praktyce, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 22 marca 2013

A. Szmelter, Nowoczesne technologie w magazynie, Konferencja Naukowa Logistyka w teorii i praktyce, Hel, 1-3 marca 2013

A. Szmelter, H. Woźniak, Samosterowanie w logistyce, XIII Konferencja Modelowanie procesów i systemów logistycznych, Sopot, 4 grudnia 2012, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

Zainteresowania

systemy ERP

mobilność pokolenia Y w obszarach miejskich

logistyka w przemyśle motoryzacyjnym

strategie logistyczne

zarządzanie łańcuchami dostaw

logistyka zaopatrzenia

logistyka produkcji

statystyka procesów biznesowych

Jidoka, Kaizen, Lean Management, Six Sigma

zarządzanie jakością w produkcji

Inne

2017 - moderator Design Thinking

2017 -certyfikat SAP Certified Application Associate (C_TERP10_66)

2016 - szkolenie SAP TERP10_66 - Integrated Business Processes with SAP ERP, organizator: Universitat Duisburg Essen

2014 -nagroda Leonardo 2014, przyznawana przez Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych za monografię "Synergy phenomenon in supply logistics", kategoria: najlepsza książka o innowacjach transportowych i logistycznych polskiego autora wydana za granicą

2013 - SAP Introductionary Training

2012 - Lean Six Sigma Black Belt

2011 - auditor wewnętrzny SZJ ISO 9001:2008 i SZŚ ISO 14001:2005