dr Agnieszka Ważna

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
-
telefon:
58-523-1341
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
230
Inne funkcje:

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej Euro-Trans 2022

Kariera

Stanowisko:

 • od kwietnia 2020 r. - adiunkt w Katedrze Ekonomiki Transportu na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego;
 • październik 2012 r. - marzec 2020 r. - asystent w Katedrze Ekonomiki Transportu na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego;

 

Wykształcenie:

 • wrzesień 2019 r. - uzyskanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse (temat wyróżnionej rozprawy doktorskiej: "Ekonomiczna wartość czasu w transporcie pasażerskim");
 • 2010-2012 r. - studia II stopnia na Wydziale Ekonomicznym UG, kierunek Ekonomia (temat pracy magisterskiej: "Analiza dostępności transportowej województwa pomorskiego" - praca wyróżniona nagrodą European Friedrich-List-Prize 2013);
 • 2007-2010 r. studia I stopnia na Wydziale Ekonomicznym UG, kierunek Ekonomia (temat pracy licencjackiej: "Rola Kolei Metropolitalnej w systemie transportu aglomeracyjnego").

 

Wykazy dorobku naukowego:

Publikacje

Monografia:

A. Ważna, Ekonomiczna wartość czasu w transporcie pasażerskim. Dissertationes Laudatissimae Universitas Gedanensis, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020, 181 s. (monografia doktorska)

 

Wybrane artykuły:

T. Bieliński, A. Kwapisz, A. Ważna, Electric bike-sharing services mode substitution for driving, public transit, and cycling, Transportation Research Part D-Transport and Environment, 2021, vol. 96, doi:10.1016/j.trd.2021.102883

T. Bieliński, Ł. Dopierała, M. Tarkowski, A. Ważna, Lessons from Implementing a Metropolitan Electric Bike Sharing System, Energies, 202013(23), 6240; doi: https://doi.org/10.3390/en13236240

T. Bieliński, A. Ważna, Electric Scooter Sharing and Bike Sharing User Behaviour and Characteristics, Sustainability, 2020, 12(22), 9640; doi:10.3390/su12229640

T. Bieliński, A. Kwapisz, A. Ważna, Bike-sharing systems in Poland, Sustainability, 2019, 11(9); https://doi.org/10.3390/su11092458

T. Bieliński, A. Ważna, Hybridizing bike-sharing systems: the way to improve mobility in smart cities. Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economic and Logistics, 2018, Vol. 79, s. 53-63.

T. Bieliński, A. Ważna, New Generation of Bike-Sharing Systems in China: Lessons for European Cities. Journal of Management and Financial Sciences, 2018, Vol. XI, Issue 33, s. 25-42.

P. Borkowski, J. Burnewicz, A. Koźlak, B. Pawłowska, A. Ważna, Transport a organizacja przestrzeni w życiu społeczno-gospodarczym. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2018, T. 182, s. 81-113.

A. Ważna, Ekonomiczny wymiar wartości czasu jako przedmiot badań w ekonomice transportu. Zarządzanie i finanse. Journal of Management and Finance, 2017, Rok 15, nr 2, część 2, s. 339-349.

A. Ważna, K. Ważny, Organisation of public transport in metropolitan areas. Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economic and Logistics, 2017, Vol. 67, p 53-63.

A. Ważna, Economic effects of time loss in passenger transport. Transport Problems, 2015, Vol. 10, Issue 2, p. 49. Dostępne w internecie: http://transportproblems.polsl.pl/pl/Archiwum/2015/zeszyt2/2015
t10z2_05.pdf

 

Rozdziały w monografiach:

A. Ważna, Rola inwestycji w infrastrukturę transportu w podnoszeniu konkurencyjności regionów. [w:] Grynia A. (red.), Zmiany konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej: osiągnięcia i wyzwania, ISBN 978-609-95472-5-1, Wilno 2014, s. 417.

A. Ważna, Wykorzystanie badań nad dostępnością transportową do oceny wartości czasu w transporcie. [w:] Walińska E. (red), Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Współczesne problemy finansów, rachunkowości i zarządzania, tom 7, wyd. UŁ, ISBN 978-83-7525-962-9, Łódź 2013, s. 315.

Zainteresowania

Naukowe:

 • ekonomiczna wartość czasu w transporcie, dostępność transportowa, rozwój zrównoważony w transporcie, problemy transportowe terenów zurbanizowanych, zachowania pasażerów, shared mobility, bike-sharing

 

Pozanaukowe:

 • sport: fitness, pływanie, jazda na rowerze, trekking, bieganie
 • podróże, fotografia, śpiew, gra na pianinie
Inne

Nagrody i wyróżnienia:

 • 2021 - Nagroda za zajęcie III miejsca w konkursie na najlepszą książkę przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego w 2020 roku;
 • 2020 - Nagroda Indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za 2019 rok (za wyróżniającą się rozprawę doktorską);
 • 2013 - Nagroda European Friedrich-List-Prize przyznana przez European Platform of Transport Sciences za pracę magisterską pt. "Analiza dostępności transportowej województwa pomorskiego" w konkursie na najlepsze prace dyplomowe z zakresu transportu;
 • 2011 - Laureatka konkursu "Grasz o staż" - staż zrealizowany na stanowisku asystenta ds. marketingu w przedsiębiorstwie EKOLAN SA (1.07.2011 - 31.03.2012).

 

Aktywność społeczna:

 • od 2018 - Członkini Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego;
 • 2011-2015 - Radna Dzielnicy Osowa (Jednostki Pomocniczej Miasta Gdańska), członkini komisji ds. infrastruktury drogowej i komunikacji.