dr Agnieszka Ważna

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
-
telefon:
58-523-1341
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
230
Inne funkcje:

Opiekun Koła Naukowego Transportu i Marketingu

Kariera
  • od kwietnia 2020 r. - adiunkt w Katedrze Ekonomiki Transportu na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego;
  • wrzesień 2019 r. - uzyskanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse (temat wyróżnionej rozprawy doktorskiej: "Ekonomiczna wartość czasu w transporcie pasażerskim");
  • październik 2012 r. - marzec 2020 r. - asystent w Katedrze Ekonomiki Transportu na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego;
  • 2010-2012 r. - studia II stopnia na Wydziale Ekonomicznym UG, kierunek Ekonomia (temat pracy magisterskiej: "Analiza dostępności transportowej województwa pomorskiego" - praca wyróżniona nagrodą European Friedrich-List-Prize 2013);
  • 2007-2010 r. studia I stopnia na Wydziale Ekonomicznym UG, kierunek Ekonomia (temat pracy licencjackiej: "Rola Kolei Metropolitalnej w systemie transportu aglomeracyjnego")
Publikacje

T. Bieliński, A. Kwapisz, A. Ważna: Bike-sharing systems in Poland. Sustainability. - 2019, Vol. 11 (9). Dostępne w internecie: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/9/2458

T. Bieliński, A. Ważna: Hybridizing bike-sharing systems: the way to improve mobility in smart cities. Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economic and Logistics. -  2018, Vol. 79, s. 53-63.

T. Bieliński, A. Ważna: New Generation of Bike-Sharing Systems in China: Lessons for European Cities. Journal of Management and Financial Sciences. - 2018, Vol. XI, Issue 33, s. 25-42.

P. Borkowski, J. Burnewicz, A. Koźlak, B. Pawłowska, A. Ważna: Transport a organizacja przestrzeni w życiu społeczno-gospodarczym. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - 2018, T. 182, s. 81-113.

A. Ważna: Ekonomiczny wymiar wartości czasu jako przedmiot badań w ekonomice transportu. Zarządzanie i finanse. Journal of Management and Finance. - 2017, Rok 15, nr 2, część 2, s. 339-349.

A. Ważna: The role of economic value of time in shaping passenger transport behaviour. Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economic and Logistics. - 2017, Vol. 72, s. 35-43.

A. Ważna, K. Ważny: Organisation of public transport in metropolitan areas. Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economic and Logistics. - 2017, Vol. 67, p 53-63.

M. Bąk, A. Ważna: Badania wartości czasu transportu jako narzędzie oceny inwestycji infrastrukturalnych w transporcie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. - 2017, nr 64, s. 157-171.

A. Ważna: Economic effects of time loss in passenger transport. Transport Problems, Volume 10, Issue 2, Gliwice 2015, s. 49. Dostępne w internecie: http://transportproblems.polsl.pl/pl/Archiwum/2015/zeszyt2/2015
t10z2_05.pdf

A. Ważna, K. Ważny: Elektroniczne systemy poboru opłat w drogowym transporcie pasażerskim w Unii Europejskiej. "Logistyka" nr 3/2015, ISSN 1231-5478, artykuł na płycie CD.

A. Ważna: Wpływ inteligentnych systemów transportowych na oszczędność czasu w transporcie pasażerskim. "Logistyka" nr 6/2014, ISSN 1231-5478, artykuł na płycie CD.

A. Ważna: Rola inwestycji w infrastrukturę transportu w podnoszeniu konkurencyjności regionów. [w:] Grynia A. (red.), Zmiany konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej: osiągnięcia i wyzwania, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Uniwersytet w Białymstoku, ISBN 978-609-95472-5-1, Wilno 2014, s. 417.

M. Bąk, A. Ważna: Oszczędność czasu w transporcie pasażerskim w teorii i praktyce. "Logistyka" nr 2/2014, ISSN 1231-5478, artykuł na płycie CD.

A. Ważna: Relacje między inwestycjami infrastrukturalnymi w transporcie a innymi czynnikami determinującymi poziom konkurencyjności regionu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka nr 49, ISSN 0208-4821, Gdańsk 2013, s. 91.

A. Ważna: Wykorzystanie badań nad dostępnością transportową do oceny wartości czasu w transporcie. [w:] Walińska E. (red), Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Współczesne problemy finansów, rachunkowości i zarządzania, tom 7, wyd. UŁ, ISBN 978-83-7525-962-9, Łódź 2013, s. 315.

A. Ważna: Rozwiązania usprawniające organizację i zarządzanie ruchem pasażerskim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka nr 43, ISSN 0208-4821, Gdańsk 2012, s. 115.

M. Bąk, A. Ważna: Informacja i zintegrowany bilet jako rozwiązania wspierające integrację transportu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka nr 43, ISSN 0208-4821, Gdańsk 2012, s. 137.

Zainteresowania

Naukowe:

  • ekonomiczna wartość czasu w transporcie, dostępność transportowa, rozwój zrównoważony w transporcie, problemy transportowe terenów zurbanizowanych, zachowania pasażerów, shared mobility, bike-sharing

 

Pozanaukowe:

  • sport: fitness, pływanie, jazda na rowerze, trekking, bieganie
  • podróże, fotografia, śpiew, gra na pianinie
Inne

Nagrody i wyróżnienia:

  • Nagroda European Friedrich-List-Prize 2013 przyznana przez European Platform of Transport Sciences za pracę magisterską pt. "Analiza dostępności transportowej województwa pomorskiego".

 

Aktywność społeczna:

  • Radna Dzielnicy Osowa (Jednostki Pomocniczej Miasta Gdańska), członkini komisji ds. infrastruktury drogowej i komunikacji w kadencji 2011-2015