dr Renata Orłowska

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
kierownik Studium
telefon:
058-523-1365
tel. sekretariat:
1390
nr pokoju:
336
WWW:
Inne funkcje:

kierownik Międzywydziałowych Studiów Executive MBA UG

z-ca Przewodniczącego Senackiej Komisji Socjalno-Mieszkaniowej

Studia stacjonarne i niestacjonarne

pokój nr 2

sesja egzaminacyjna:

30.01.2019 środa: 8.15-9.00

31.01.2019 czwartek: 15.00-16.00

01.02.2019 piatek: 11.30-13.00

06.02.2019 środa: 9.00-11.00 ( dla 2 SS1 ekonomia)

08.02.2019 piatek: 9.00-11.00 (dla 1 SS2 msg)

studia niestacjonarne:

 02.02.2019 sobota: 9.00-10.00