dr Renata Orłowska

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
kierownik Studium
telefon:
058-523-1365
tel. sekretariat:
1390
nr pokoju:
336
WWW:
Inne funkcje:

kierownik Międzywydziałowych Studiów Executive MBA UG

z-ca Przewodniczącego Senackiej Komisji Socjalno-Mieszkaniowej

Studia stacjonarne i niestacjonarne

pokój nr 2

semestr letni

wtorek: 8.00-9.30

środa:8.15-9.30

studia niestacjonarne:

02.03.2019 (sobota): 10.00-10.00

25.05.2019 (sobota):  8.30-9.30