dr Adam Borodo

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58 523 13 32
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
318
Inne funkcje:

Opiekun Koła Naukowego Elektronicznego Biznesu.
www.kneb.ug.edu.pl

Opiekun Koła Naukowego Studencki Klub Biznesu
www.knskb.ug.edu.pl 

Studia stacjonarne i niestacjonarne

W dniu 22 marca 2023 roku - konsultacje wyjątkowo odbędą się za pośrednictwem platformy Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjUyYjc3NzItMGE0MS00MzZkLWI1M2ItNjRhMjVlN2QwYjNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%220a460d16-6d4a-4af9-a32d-6ee6bae5f005%22%7d

Konsultacje w semestrze letnim r.a. 2022/2023

Środa 13:30 - 15:00
Czwartek 9:30 - 11:00

1 i 2 tydzień.
Jak będzie potrzeba proszę dzwonić przez MS Teams. 

 W czwartek 9 marca konsultacje zostają przesunięte z godziny 9:00 na 10:00.
Przepraszam za zamianę oraz kłopot.

Czwartek 9/03

Godz: 10:00 - 11:00

 

Zapraszam też do kontaktu mailowego lub przez MS Teams.