dr Adam Borodo

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58 523 13 32
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
318
Inne funkcje:

Opiekun Koła Naukowego Elektronicznego Biznesu.
www.kneb.ug.edu.pl

Opiekun Koła Naukowego Studencki Klub Biznesu
www.knskb.ug.edu.pl 

Studia stacjonarne i niestacjonarne


Konsultacje w dniu 16/11/2022  odbędą się w formie online. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQwOTM1MjUtN2JkMC00Y2Y1LWJmY2MtM2RkOWJkNTQwZjI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%2282de4862-0a66-495e-bcea-2be3fa7f5e4b%22%7d

 

 

Konsultacje w trakcie semestru zimowego r.a. 2022/2023:

Wtorek I i II tydzień 14:15 - 15:00

Środa I i II tydzień 13:00 - 15:00. 

19/11/2022 r. - 10:45 - 11:20 - 318 (Sobota)

22/01/2023 r. - 14:15 - 15:00 - 318 (Niedziela)

 

Zapraszam też do kontaktu mailowego lub przez MS Teams.